Skal lære å kontrollere likt

Denne uken samlet kontrollører fra flere land seg i Norge. Hensikten var å lære av hverandre, slik at du får samme kontrollen om du stanses i Nederland som i Kristiansand.

Sist oppdatert
- Det er viktig at vi kan ha en felles europeisk forståelse av kontrollvirksomheten og samle oss for å få en mest mulig trafikksikker transport både på norske og andre europeiske veier, sier Molnes.
- Det er viktig at vi kan ha en felles europeisk forståelse av kontrollvirksomheten og samle oss for å få en mest mulig trafikksikker transport både på norske og andre europeiske veier, sier Molnes. Foto: Foto Henriette Erken Busterud

I en kontrollsituasjon dreier det seg ofte om skjønn. Det er i prinsippet en dårlig løsning i utgangspunktet. Det vil fort oppstå uenigheter mellom kontrollør og sjåfør.

Dette er kontrollørene selv klare over. De ønsker også en lik praksis og det jobbes mye internt i etaten med dette.

Denne uken har derfor mer enn 60 kontrollører fra ulike plasser i landet samlet seg sammen med politi, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til storkontroll.

I tillegg hadde Statens vegvesen besøk av representanter fra Sverige, Danmark og Nederland.

Kontrollene foregikk i Telemark, Vestfold og Aust-Agder.

Til sammen ble 665 kjøretøy kontrollert på Lanner og Østerholteia kontrollstasjon og av mobile enheter ute på veinettet. Av disse fikk 133 bruksforbud og 26 ble anmeldt.

- Hensikten med kontrollen er at vi skal lære av hverandre og bidra til at vi utfører oppgavene våre likt, om du blir stoppet i Bodø, Kristiansand, eller langs veien i Nederland, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Europeisk kontrollsamarbeid

Tidligere i år gikk flere land sammen og koordinerte kontroll på en veistrekning som strakk seg fra Nederland, gjennom Tyskland til Danmark før den endte opp i havna i Kristiansand.

Denne saken ble første gang publisert 19/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017