Skal privatisere følgebiltjenesten

Kursing og opplæring av de som skal utføre følgebiltjenesten vil bli opp til private tilbydere, på lik linje med annen føreropplæring.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert Oppdatert

Å kjøre følgebil for tunge transporter over for eksempel bruer er en oppgave Statens vegvesen har utført selv. Nå skal dette privatiseres.

- Vi ønsker å privatisere denne oppgaven, på lik linje med annet arbeid langs vegen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen. Vi arbeider nå med å definere kompetansekrav til dem som skal utføre følgebiltjenesten.

Kursing og opplæring av de som skal utføre følgebiltjenesten vil bli opp til private tilbydere, på lik linje med annen føreropplæring.

Alle systemene som må være på plass for å kunne gjennomføre privat brufølge, vil imidlertid ikke være på plass før mars. Så oppstart vil være aktuelt først da.

– Når de private aktørene vil starte opp, har vi ikke oversikt over, og det kan derfor være behov for at Statens vegvesen også tilbyr denne tjenesten i første halvår 2019, sier Lutnæs.

Transportører som trenger følgebil skal uansett søke til Regionvegkontoret om dispensasjon på vanlig måte. Regionvegkontoret stiller ikke som vilkår at transporten skal ha følge av Statens vegvesen, men overlater til transportøren å velge en sertifisert brufølger.

Fullstendige artikler og reportasjer leser du best i TransportMagasinet. Du kan få et godt tilbud her.