Skattetips for langtransportsjåfører

Mange lastebilsjåfører kan kreve disse fradragene.

Skatteetaten har laget et skriv som forteller hvilke fradrag du som langtransportsjåfør kan ha.
Skatteetaten har laget et skriv som forteller hvilke fradrag du som langtransportsjåfør kan ha. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Som langtransportsjåfør kan man i en del tilfeller ha krav på fradrag i selvangivelsen. Men det er ikke alltid like greit å vite nøyaktig hva kan kan kreve.

Et viktig punkt i selvangivelsen er post 3.2.7.

Det er denne posten som regulerer  «Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet.».

Kort fortalt innebærer det at dersom du må overnatte utenfor hjemmet, kan du ha krav for merkostnader til kost, losji, samt besøksreiser.

Forutsetningen er at disse utgiftene ikke er dekket av arbeidsgiver eller andre. Det må altså være en reell merkostnad.

Hva er overnatting?

Det regnes som overnatting når minst tre timer mellom klokken 22.00 og klokken 06.00 tilbringes utenfor hjemmet og sjåføren ikke tilbringer mer enn tre timer hjemme innenfor samme tidsrom.

Generelle krav

Fradrag for merkostnader til kost gis etter satser fastsatt av Skattedirektoratet. Satsene for kostfradrag er for inntektsåret 2015: 


  • Kr 568 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen. 

  • Kr 710 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen. 

  • Kr 307 per døgn for kost ved overnatting på pensjonat/hybel/brakke der det ikke kan 
tilberedes tørrmat. 

  • Kr 200 per døgn for kost ved annen overnatting. 

  • Kr 100 per døgn for småutgifter (ved bruk av satsene ovenfor er småutgifter inkludert). 

  • Kr 83 per døgn for kostbesparelse i hjemmet 


Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Dersom beløpet på årsbasis overstiger kr 10 000 gis det kun fradrag dersom betalingen er gjort via bank. 


Fradrag for kostnader til besøksreiser gis i form av et avstandsfradrag for korteste strekning mellom pendlerbolig og hjem. Kilometersatsen er kr 1,50 pr. km inntil 50 000 km, og kr 0,70 over 50 000 km.

Maksimalt avstandsfradrag for arbeids- og besøksreiser er satt til 75 000 km. 
I tillegg kan det gis fradrag for faktiske kostnader til bom og ferge. Dersom det er benyttet fly kan det gis fradrag for faktisk kostnad til flybilletter. 


Spesielt for langtransportsjåfører

Når du må overnatte i bilen, kan du kreve kostfradrag med 307 kroner per døgn innenlands og 300 kroner per døgn utenlands eller etter faktiske kostnader.

Dersom du mottar godtgjørelse som er mindre enn 200 kroner eller mindre enn dine faktiske kostnader, kan du kreve fradrag for differansen.

Merkostnader ved lenger daglige fravær utover 12 timer, men uten overnatting, inngår som minstefradrag i post 3.2.1.

Skatteetaten har også laget denne informasjonen som et informasjonsskriv til yrkessjåfører.

Du finner skrivet som pdf her.

Denne saken ble første gang publisert 08/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017