Skeptiske til nytten av tømmervegnettet for modulvogntog

Stor motstand, usikkerhet og et for dårlig veinett gjør at flere aktører i transportbransjen nå spør seg om det er riktig å satse på modulvogntog.

Bama Logistikk har i dag tre modulvogntog som kjører strekningen Oslo Kristiansand. Det er liten tro på at andre strekninger blir aktuelle for modul.
Bama Logistikk har i dag tre modulvogntog som kjører strekningen Oslo Kristiansand. Det er liten tro på at andre strekninger blir aktuelle for modul. Foto: Bama Logistikk
Sist oppdatert

I den pågående debatten om tømmervegnettet i Norge skal åpnes for bruk av modulvogntog opp til 25,25 meter, er det uenighet om hvilken nytte en slik regelendring vil ha.

Kommuner og fylkeskommuner er bekymret for blant annet på fremkommelighet på vinterføre og trafikksikkerhet, og om veinettet i Norge faktisk tåler denne typen transport. Den bekymringen er det også flere transportbedrifter som også har.

- Er ikke så engasjert lenger

Transportfirmaet E-Trans i Stranda kommune på Sunnmøre har mye kjøring på Vestlandet, blant annet mellom Bergen og Sunnmøre. Brede Engeset, daglig leder i E-Trans, hadde store forhåpninger til nye regler og planer, men de er nå skrinlagt.

- Jeg tror ikke det vil komme regelendringer på de strekningene vi kjører, så vi har lagt våre planer på is, sier Engeset.

Transportfirmaet har nå bestilt vanlige 19,5 meters vogntog.

- Vi venter litt i spenning, men jeg er ikke lenger like engasjert som jeg var i denne saken, sier Engeset.

- Vi er egentlig like glade

Bama Logistikk fra Skien er en av de største transportørene i Norge på frukt og grønt, og har en stor flåte som tilbakelegger nær syv millioner kilometer hvert år. Daglig leder Runar Bakken sier at de er heller avventende til eventuelt nye regler.

- Vi har ikke bestilt nye hengere i påvente av at tømmervegnettet åpner. Vi venter heller og ser hva vi gjør hvis det kommer nye regler, sier Bakken.

Bama Logistikk har i dag 45 vogntog, hvor tre av disse er modulvogntog som går med transport på strekningen Oslo Kristiansand.

- Selv der møter vi på utfordringer med modulvogntogene. Det er særlig hvis det er veiarbeid og omkjøringer, sier Bakken.

Krevende kjøreforhold er allerede utfordrende for vogntog i Norge.
Krevende kjøreforhold er allerede utfordrende for vogntog i Norge. Foto: Bama Logistikk

Han ønsker ikke at hans sjåfører skal få problemer på vinterveiene i Norge med store modulvogntog.

- Vi kjører blant annet Oslo Bergen, og har allerede en del utfordringer om vinteren med de vanlige vogntogene. Jeg er ikke sikker på om jeg vil ha mine sjåfører stående fast med modul på vinterføre der oppe på fjellet. Jeg er veldig skeptisk til det, sier Bakken.

- For vareeier og miljø er det naturligvis bra å kunne sende flere varer med transporten, men det skal kunne gjennomføres på en trygg og sikker måte, sier Bakken.

Satser på regelendring

Richard Sæther ved RST Logistics i Askim har allerede bestilt tre nye 27 pallers hengere.

- Det er jo ventet at det innføres nye regler for modulvogntog som gjør at det blir tillatt å kjøre med stykkgodsbiler med lengre totallengde på tømmervegnettet. Dette gjør at vi kan benytte lengre hengere på nesten hele riksveinettet, og vi har i den anledning bestill nye hengere, sier Sæther.

- Dette gjør at vi får syv palleplasser mer på et vogntog en vi har i dag. Vi tror og håper dette vil føre til mindre miljøbelastning, mer effektivitet for våre kunder og ikke minst bedre inntjening på bilene, sier Sæther.