Slik gikk storkontrollen av tungbiler

Kontrollørene skal lære av hverandre: 908 kontroller ga 212 kjøreforbud.

Tungbilkontroll på Sandmoen i Trondheim.
Tungbilkontroll på Sandmoen i Trondheim. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

En gang i året møtes kontrollører fra Statens vegvesen rundt om i landet for sammen utføre storkontroll på skift gjennom en hel uke.

I fjor var det Nord-Norge som fikk besøk og forrige uke var det altså Midt-Norge sin tur.

Kontrollene har foregått på Verdal kontrollstasjon og Sandmoen kontrollstasjon i Trøndelag, og på Bergsøya kontrollstasjon og Romsdalen kontrollstasjon i Møre og Romsdal. I tillegg deltok også fire kollegaer fra kontrollmyndighetene i Sverige og åtte fra Danmark.

  • 908 tungtransportkontroller ble gjennomført og det resulterte i 212 kjøreforbud. 71 fikk gebyrer og 14 ble anmeldt.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har lyktes med målsettingen om å velge ut de riktige kjøretøyene for kontroll. Det ser vi på andelen med reaksjoner som ligger høyere enn til vanlig. Antall bremseprøver ligger også høyt, dette forteller at kontrollørene har jobbet godt sammen, selv om de kommer fra ulike deler av landet og fra Sverige og Danmark, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen.

  • Av 274 førere som ble sjekket for brudd på kjøre- og hviletidsreglene ble 17 førere anmeldt.
  • 148 bremsekontroller ble gjennomført. Åtte av dem resulterte i kjøreforbud og en anmeldelse.
  • Åtte fikk kjøreforbud pga. ulovlig kabotasje og tre ble anmeldt.

- Det er en stor fordel for alle som jobber som kontrollører i Statens vegvesen å møtes og jobbe sammen. Sjåførene skal oppleve at de blir behandlet likt uansett hvor i landet de blir stoppet i kontroll, og da må vi sørge for at våre rutiner er like over hele landet. Vi tar nå med oss erfaringene fra denne kontrollen i arbeidet vårt fremover og ser at det er viktig og nyttig med slike store samarbeidskontroller i fremtiden også, sier Larsen.