Snakker til deg i tunnelen

Vegtrafikksentralen tar i bruk teknologi som gjør at du som sitter i bilen får høre meldinger på radio dersom det brenner i tunnelen du er

Når det er installert DAB i tunnelene, vil Vegtrafikksentralen kunne bryte inn i alle kanaler på DAB med beskjed om evakuering dersom det er brann.
Når det er installert DAB i tunnelene, vil Vegtrafikksentralen kunne bryte inn i alle kanaler på DAB med beskjed om evakuering dersom det er brann. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

For å gi beskjeder til personer i kjøretøy i tunnelen, er det mulig å bruke innsnakk. Da bryter trafikkoperatørene ved Vegtrafikksentralen inn på FM-radioen i kjøretøyet. Det er en forhåndsbestemt beskjed som sendes over radioen. Denne sendes bare dersom det blir røykutvikling eller brann i tunnelen, og førere og passasjerer i kjøretøyene får beskjed om å evakuere gjennom nærmeste utgang.

Veldig alvorlig

- Røyk kan spre seg raskt i tunneler ved brann. Røyken blir raskt tykk så den hindrer sikten og er skadelig å puste inn. Tunnelbrann er veldig alvorlig, og det er viktig å få trafikantene til å komme seg ut av tunnelen så raskt som mulig, sier Terje Sundfær ved Vegtrafikksentralen Region midt.

video

Innsnakk er blitt enklere å bruke og det er en instruks om å sende beskjeden, som er spilt inn på norsk og engelsk, fra Vegtrafikksentralen med en gang det blir brann- eller røykutvikling i en tunnel i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag eller Møre og Romsdal.

Fra FM til DAB

I februar 2017 skrus FM-nettet av i Midt-Norge. Alle tunneler som skal ha DAB får dette installert før FM-nettet legges ned. I Midt-Norge vil riksvegtunnelene få dette installert i løpet av høsten i år. For fylkesvegtunnelene er det opp til vegeierne fylkeskommunene når DAB skal installeres. Når det er installert DAB i tunnelene, vil Vegtrafikksentralen kunne bryte inn i alle kanaler på DAB med beskjed om evakuering dersom det er brann.

Eget ansvar

- Det er viktig at trafikanter kjenner til at man selv er ansvarlig for evakuering ved brann i tunnel, og at man gjør seg kjent med hvor sikkerhetsutstyret i tunnelen er og hvordan det fungerer, sier Sundfær.

 

Det kan ta tid før brannvesenet er på plass og kan bidra i evakueringen, så det er viktig at trafikantene selv kommer seg ut av tunnelen så fort som mulig.

Denne saken ble første gang publisert 08/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017