Snart sjekker kanskje Tollvesenet ADR samt kjøre- og hviletid

Nye kontrolloppgaver utredes av Toll- og avgiftsetaten.

Tollvesenet kan i fremtiden få myndighet og oppgave om å utføre kontroller som i dag gjøres av vegvesenet.
Tollvesenet kan i fremtiden få myndighet og oppgave om å utføre kontroller som i dag gjøres av vegvesenet. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Det har vært pratet om en periode, men mandag ble det klart at Toll- og avgiftsetaten skal utrede nye kontrolloppgaver på grensen.

Målet er en sterk og helhetlig grensekontroll med færrest mulig aktører på grensen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Toll- og avgiftsetaten gjennomfører i dag enkelte kontroller av kjøretøy på grensen. Etaten kontrollerer krav til dekkutrustning og fikk fra 1. januar 2015 også et utvidet ansvar for å kontrollere elektroniske betalingsenheter til bompenger.

Nå skal det altså utredes om etatens rolle kan utvides ytterligere og utføre kontroller som i dag går under Statens vegvesen.

Avhengig av utredningen, vil det bety at tollere i fremtiden skal kontrollere ADR og sjekke kjøre- og hviletid.

- Det er et stort potensial for effektiv offentlig ressursbruk hvis flere etater benytter seg av Toll- og avgiftsetaten unike posisjon på grensen.

Grundigere kontroll av kjøretøy, spesielt vogntog på vei inn til Norge, vil også være bra for trafikksikkerheten på norske veier, sier finansminister Siv Jensen.

Utredningsarbeidet skal være ferdig 15. desember 2015.

Denne saken ble første gang publisert 29/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017