Klima-lastebilene staten sponser

Staten har delt ut millioner av kroner til norske transportører de siste årene. Her er listen over dem som har fått. OBS! Energiledelse er i skuddet.

Litra topper tilskuddslisten på gassbiler, men er godt inne på energiledelse også. Her et trivselsbilde med Vegard Narmo i front fra det store jubileetfpr litt siden.
Litra topper tilskuddslisten på gassbiler, men er godt inne på energiledelse også. Her et trivselsbilde med Vegard Narmo i front fra det store jubileetfpr litt siden. Foto: Volvo
Publisert Oppdatert

Du har antagelig hørt om Enova. Det er et statsforetak som ble etablert i 2001, og målet er å stimulere til bruk av klimavennlig teknologi. Middelet er å dele ut penger til dem som vil satse.

Og de siste årene er det delt ut betydelige summer. Den største tildelingen vi finner på Enovas liste, er til Hydro Aluminium AS på Karmøy. De har fått 1,5 milliarder kroner (!) til en «Pilot plant».

Men pengene går langt fra bare til private. Gjennomgående er det offentlige og semioffentlige også offensive på søknader og tildelinger. Hordaland fylkeskommune har f.eks. fått 133 millioner til «miljøferjer».

Og i sektoren offentlig og semioffentlig transport ligger innføring av elektriske busser rundt i landet høyt oppe på listen. Avinor på Gardermoen har for eksempel fått 16 millioner til innføring av elektriske shuttlebusser.

I lastebilsektoren er det derimot underlig få aktører som har brukt tilbudet fra Enova til å kjøpe miljøvennlige lastebiler. Forklaringen er nok så enkel som at det ikke nytter med tilskudd til miljølastebiler som ikke leveres til markedet ennå:

 • Hydrogendrevne lastebiler finnes ikke ennå (Asko-Scania som mulig unntak)
 • Elektriske lastebiler ikke kjører langt nok ennå
 • Den kun finnes en enkelt fyllestasjon for lastebiler på flytende biogass

Hvis vi ser bort fra en håndfull elektrisk lastebiler (Asko, Ragn Sells, Stena Recycling) er komprimert og flytende biogass likevel det klart mest aktuelle i dag.

Spesielt det nyere tilbudet av biler som kan kjøre på flytende gass (LNG/LBG) er i ferd med å kunne gjøre delfinansiering fra Enova et godt hakk mer aktuelt.

På listen under ser vi at Litra, Tine og Utengen er de som har fått mest til LBG-biler så langt.

MEN: Merk at det finnes flere programmer å søke i, blant annet «energiledelse».Og her har sannelig godstransportbedrifter forsynt seg godt! På listen under finner du mange av de mest kjente transportbedriftene i Norge.

10 av dem har fått en million kroner i støtte til «energiledelse». Og hele 45 bedrifter har fått støtte i størrelsesorden 160 til 960.000 kroner.

Her er alle transportbedriftene innen godstransport som har fått tildelinger fra Enova de siste årene, med beløp, til hva og vedtaksdato.

OBS – kilde er Enovas egen oversikt, men denne er også såpass lite søkevennlig at vi kan har oversett noen bedrifter når vi satt opp denne liste:

 • 2,3 mill kroner, Litra AS, biogassbiler til tungtransport – dato 5.3.18
 • 1,0 mill kroner, Tamnes Transport AS, energiledelse i transport – dato 28.6.16
 • 1,0 mill kroner, Espeland Transport AS, energiledelse i transport – dato 18.12.18
 • 1,0 mill kroner, Magnus Nistad AS, energiledelse i transport – dato 3.10.2016
 • 1,0 mill kroner, Veøy AS, avd vest, energiledelse i transport – dato 8.8.2017
 • 1,0 mill kroner, Veøy Møre AS, energiledelse i transport – dato 14.3.17
 • 1,0 mill kroner, H. I. Slåttøy Transport AS, redusere energibehovet – 21.06.16
 • 1,0 mill kroner, Virkestransport Øst AS, energistøtte – dato 8.3.17
 • 1,0 mill kroner, Kristensens Transport AS, støtte fra energifondet – dato 13.12.16
 • 1,0 mill kroner, Gustavsen Transport AS, energiledelse i transport – dato 27.6.17
 • 1,0 mill kroner, Veglo AS, energiledelse i transport – dato 14.2.17
 • 960.000 kroner, Sørum Transport AS, energiledelse i transport – dato 13.12.16
 • 950.000 kroner, PE Kristiansen Transport AS, red. energibehovet – dato 16.6.16
 • 900.000 kroner, Ruuds Transport AS, energiledelse i transport – dato 14.7.17
 • 900.000 kroner, Trekk Tømmer AS, energiledelse i transport – dato 27.9.16
 • 840.000 kroner, Tine SA, biogasslastebiler – dato 27.9.16
 • 800.000 kroner, Litra Gass AS, energiledelse – dato 18.12.18
 • 792.000 kroner, Hustvedt og Skeie Transport AS, energiledelse – dato 14.3.17
 • 775.000 kroner, Transferd AS, energisparing i bilpark – dato 30.8.16
 • 763.000 kroner, Utengen Transport AS, biogasslastebiler – dato 25.9.18
 • 730.000 kroner, Ølen Betong Transport AS, hybrid betongtransport – 27.11.18
 • 688.000 kroner, Sandvik Transport AS, energiledelse – 13.9.16
 • 680.000 kroner, Thor Tenden Transport AS, uspesifisert – 11.5.16
 • 637.000 kroner, Digre Transport AS, Pure Clean Transport – 11.5.16
 • 612.000 kroner, Custom og Cargo AS, energiledelse – 8.8.17
 • 600.000 kroner, Borlaug & Brosvik Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 600.000 kroner, Litra Bulk AS, energiledelse – 11.9.18
 • 418.000 kroner, COOP Norge Transport AS, 4 stk LBG biler – 18.9.18
 • 400.000 kroner, Hagens Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 400.000 kroner, Martinsen Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 400.000 kroner, Stokkebekk Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 400.000 kroner, Transport-Service AS, energiledelse – 11.12.18
 • 400.000 kroner, Busengdal Transport AS, energiledelse – 2.10.12.18
 • 400.000 kroner, Litra Thermo AS, energiledelse – 2.10.18
 • 400.000 kroner, Elsa Enger Transport, energiledelse – 2.10.18
 • 400.000 kroner, Sigurd og Ola Grimstad AS, energiledelse – 18.9.18
 • 400.000 kroner, Rasmussen Transport AS, energiledelse – 26.6.18
 • 241.000 kroner, Vennesla Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 238.000 kroner, Indseth Transport AS, LBG (biler?) – 19.6.18
 • 235.000 kroner, M Kopperud AS, støtte energitiltak (LBG?) - 18.12.18
 • 200.000 kroner, Lierhagen Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Logistikksenteret Hallingfrakt AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Kongsberg Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Kim Verdal Kran og Kjetting AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, TEA Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Åsmund Rengård Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Kanebog Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Ola Mo Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Nordisk Gasstransport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, T. M. Hansen Kran og Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Containertransport Larvik AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Øyvind Jensen Termotransport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Trans AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Mosjøen Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 200.000 kroner, Asbjørn Næss Transport AS, energiledelse – 6.12.18
 • 200.000 kroner, Herredsvela Transport AS, energiledelse – 27.11.18
 • 200.000 kroner, Krakk Transport AS, energiledelse – 27.11.18
 • 200.000 kroner, H.K. Solberg AS, energiledelse – 27.11.18
 • 200.000 kroner, Sigmundsen Transport AS, energiledelse – 27.11.18
 • 200.000 kroner, Østerhus Transport AS, energiledelse – 27.11.18
 • 200.000 kroner, Toth Transport AS, energiledelse – 27.11.18
 • 200.000 kroner, Kalleberg Transport AS, energiledelse – 2.10.18
 • 200.000 kroner, Odd Grødum Transport AS, energiledelse – 2.10.18
 • 200.000 kroner, Tomren Transport AS, energiledelse – 7.8.18
 • 160.000 kroner, Steig Transport AS, energiledelse – 18.12.18
 • 119.000 kroner, Sandvik Transport AS, LBG – 13.11.18
 • 92.000 kroner, Bama Storkjøkken BVT, biogass lastebil – 12.2.9