Stenger fylkesvei for tunge kjøretøy

Statens vegvesen innfører begrensninger for tunge kjøretøy på fv. 388 Brekkebakkene i Ringebu kommune i Oppland.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Sist oppdatert

-Vi har i samarbeid med Ringebu kommune bestemt å sette opp skiltet «Forbud for lastebil og trekkbil» på fylkesveg 388 mellom Brugata og Høystadvegen i Ringebu kommune. Vegen er smal, svingete og bratt her, noe som erfaringsmessig fører til at enkelte tunge kjøretøy setter seg fast, spesielt på vinterføre, forteller rådgiver Sveinung Bakken i Statens vegvesen.

Bakken sier at det er mange tunge kjøretøy som velger fv. 388 opp mot fv. 27 Venabygdsfjellet.

Ikke egnet for tunge kjøretøy

Det er ønskelig at tunge kjøretøy velger E-6 forbi Ringebu sentrum og heller tar fv. 27 fra E6 fra Frya mot Venabygdsfjellet. Trolig velger mange sjåfører Brekkebakkene/Kjønnåsvegen grunnet bruk av GPS, ved at den viser at fv. 388 er korteste veg. Kjønnåsvegen er ikke godt egnet for tunge kjøretøy og spesielt ikke i Brekkebakkene, sier Bakken.

Han forteller at det nå er satt opp forbudsskilt i Brugata i Ringebu sentrum og i krysset Høystadvegen/fv. 388 Kjønnåsvegen. I tillegg er det satt opp nye vegvisningsskilt i Ringebu sentrum og i krysset fv. 27/fv. 388. På de nye vegvisningsskiltene er det miniatyr forbudsskilt for tunge kjøretøy. Disse varsler at det på strekningen er et forbud for lastebil og trekkbil – ikke på hele strekningen, men på en del av strekningen.

Fortløpende evalueringer i vinter

Statens vegvesen kommer sammen med Ringebu kommune til å følge med på trafikken nå som Brekkebakkene blir stengt for tunge kjøretøy.

-Vi håper at dette tiltaket skal redusere antall tunge kjøretøy som setter seg fast i Brekkebakkene. Etter hvert som det blir bedre kjent at det er forbud her, tror vi at trafikkavviklingen vil gå bedre.

Hovedhensikten er å redusere gjennomfartstrafikken av tunge kjøretøyer på fv. 388/Kjønnåsvegen.

Det er trolig langtransportsjåførene som ikke er kjent med de stedlige forholdene som tidvis forårsaker uønskede situasjoner i bakkene.

Vi kommer til å følge situasjonen og vil evaluere om forbudet gir ønsket effekt, avslutter rådgiver Sveinung Bakken.

Denne saken ble første gang publisert 30/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017