Sjåfører: Viktig rapport, bør leses

Saken handler om en tragisk bussulykke, men Havarikommisjonen har levert en oppsummering både bileiere og sjåfører, oppdragsgivere og veivedlikeholdsansvarlige med fordel kan ha i bakhodet når vi nærmer oss høsten.

Publisert Oppdatert

Denne tragiske ulykken kunne strengt tatt skjedd hver eneste dag gjennom vinterhalvåret, i hele Norge, med både lastebil og buss. I ganske sakte fart.

Og her var det sjåførene som kom klart verst fra det. En død, en kritisk skadd.

Derfor kommer da også havarikommisjonen med kraftige tilrådinger til en rekke involverte parter - inkludert både vedlikeholdsansvarlige og oppdragsansvarlige.

Noen utdrag fra rapporten:

De to møtende rutebussene fra samme busselskap frontkolliderte i en hastighet på om lag 33-34 km/t. Føreren av den østgående bussen hadde kjørt strekningen flere ganger denne dagen, og undersøkelsen har vist at det oppstod en friksjonendring kort tid før ulykken, med lokal rimfrost og isdannelse i et skyggeparti.

Veien var sist strødd kl. 0530 om morgenen samme dag, og undersøkelsen har vist at kombinasjonen av lokale forhold, flere vinterdriftsstrategier og ulike tiltak på veiene i Akershus byr på utfordringer for bussførerne.

Spesielt er det krevende med rimfrostdannelse i vintersesongen da det fra oppdragsgiver er nedsatt et forbud mot å benytte piggdekk i kollektivtransporten av miljøhensyn.

Nedlastet hastighetsdata fra bussen, viste at føreren av den østgående bussen, bremset slik at ABS-systemet aktiverte ca. 150 meter fra der kollisjonen inntraff. Over et tidsrom på 10 sekunder klarte bussføreren å senke hastigheten ned til 34 km/t før kollisjonen inntraff.

Den møtende vestgående bussen hadde en hastighet på 33 km/t i kollisjonsøyeblikket. Fronten på begge bussene trengte om lag en meter inn i hverandre. Føreren av den østgående bussen omkom umiddelbart, og føreren av den vestgående bussen ble kritisk skadet i ulykken.

Nå har som kjent Havarikommisjonen høy kompetanse, men lite makt. For oss utenforstående er det et underlig misforhold i kommisjonens arbeid og effektuering av konklusjoner.

Såkalte tilrådinger er det sterkeste kortet kommisjonen har, og vi siterer en av dem her:

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T: Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at Ruter av miljøhensyn har satt krav til sine bussoperatører om at piggdekk ikke skal brukes i kollektivtransport i Akershus. Det er ikke beskrevet noen kompenserende sikkerhetstiltak. SHT mener at et slikt krav påvirker trafikksikkerheten og at valg av dekk må ligge hos bussoperatør og fører.

Les HELE rapporten og alle tilrådingene HER.