Transportkriminalitet:

Stoppet igjen

Og igjen og igjen. Denne gang for manglende førerattest og blankslitt fordekk.

Sjåførene veksler, transportoppdraget er det samme.
Sjåførene veksler, transportoppdraget er det samme. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert
Fordekk. Ikke spesielt mye mønster.
Fordekk. Ikke spesielt mye mønster. Foto: Statens vegvesen.

I formiddag ble det igjen stoppet en transport fra Freja i oppdrag for Ringnes.

Veldig likt denne saken fra forrige uke – se link - som igjen er veldig lik tidligere sak.

Bilen ble, som ved forrige tilfelle, kontrollert på E6 ved Skedsmo av en patrulje fra Jessheim. Den hadde da levert tombokser til Ringnes sitt anlegg på Gjelleråsen. Som sist.

Denne gang var det imidlertid ikke falske papirer som var problemet. Derimot manglet den makedonske sjåføren ganske enkelt førerattesten som gir ham anledning til å kjøre i EU/EØS.

I tillegg var han en time inn på døgnhvilen. Og bilen hadde blankslitt fordekk.

- Det med døgnhvilen løser seg jo, for han får uansett ikke kjøre videre, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby på Jessheim i en kommentar til Tungt. Samme sjåfør ble for øvrig stoppet i 2013 med liknende forhold, men da i oppdrag for annet firma.

Bilen må altså hentes av ny sjåfør. Og den må dessuten bytte dekk før den kjører videre.

Isolert sett er ikke dette det groveste tilfellet av lovbrudd redaksjonen har sett. Det som er spesielt er at samme transportkjøper, leverandør og speditør går igjen. For akkurat samme type kjøring og fusk.

Hos Ringnes svarer kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard at de først vil skaffe rede på fakta i saken før de kan kommentere den.

Hos Freja i Sverige forteller Kenneth C Pedersen at de ser svært alvorlig på saken. I en  mail til redaksjonen forklarer han forholdet slik:

Chaufføren er en afløser som vognmanden har taget ind i sommerperioden, men ikke informeret FREJA om på forhånd. I aftaler mellem vognmænd og FREJA, så skal evt. chaufførbytte informeres til FREJA inden og chaufførens dokumenter forevises, så vi kan kontrollere at de nødvendige papirer findes med. Derudover skal gældende lovgivning til køretøj og køre-/hviletider selvfølgelig overholdes.

Ovenstående forhold fører idag til at alle vognmandens biler hos FREJA er opsagt.

Tungt kommer tilbake med mer.

 

Denne saken ble første gang publisert 04/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017