Kontrollerte 100 varebiler i distribusjon- og budbilnæringen - slik gikk det

Det var ikke bare statens vegvesen som var kontrollører denne gang.

Publisert

Det var på vårparten i fjor at Statens vegvesen hadde en storkontoll flere steder i landet for å kartlegge distribusjons- og budsegmentet nærmere. Det er en kjent sak at en god del varebiler blir brukt til transporter hvor de rett og slett ikke er egnet.

De faller utenfor regelverket som regulerer arbeidstid, løyver og kompetansekrav for kjøring med tyngre kjøretøy.

Bransjen tar i bruk biler på grønne skilt. Det kan virke som om de gjør det for å unngå regelverket om blant annet kjøre- og hviletid samt kompetansekrav til sjåføren.Virksomheter som organiserer og leier inn sjåfører på denne måten kan bli rammet av straffeloven for medvirkning til lovbrudd, forteller Per Herman Pedersen i Statens vegvesen.
Bransjen tar i bruk biler på grønne skilt. Det kan virke som om de gjør det for å unngå regelverket om blant annet kjøre- og hviletid samt kompetansekrav til sjåføren.Virksomheter som organiserer og leier inn sjåfører på denne måten kan bli rammet av straffeloven for medvirkning til lovbrudd, forteller Per Herman Pedersen i Statens vegvesen. Foto: Svein-Ove Arnesen

Per Herman Pedersen som ledet Vegvesenets transportkrimprosjekt uttalte til tung.no den gang at de mistenkte rovdrift på sjåfører og overlastede biler. Han lovte flere kontroller fremover.

Nå har vegvesenet sammen med Skatteetaten, Vest politidistrikt, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll og kemneren (A-krim Hordaland) på nytt kontrollert distribusjons- og budbilnæringen.

Kontrollen var i noe mindre skala enn sist, men 102 biler ble kontrollerte i Bergen i løpet av de to dagene prosjektet fant sted.

Her er resultatet:

  • 102 biler kontrollert i aksjonen totalt.
  • 16 kjøretøy hadde tekniske mangler der 1 ble avskiltet
  • 5 meldinger til politiet grunnet for høy vekt og manglende førerrett
  • 12 kjøretøy med overlast
  • 1 kjøretøy fikk bruksforbud for dårlig sikring av last
  • 1 kjøretøy fikk gebyr på kr. 8000,- for manglende bombrikke
  • 1 russisk statsborger utvist av Politiet i 2 år for ulovlig opphold

- Vi vet at det er en del ulovlig kjøring i denne næringen og vi vet også at det ofte henger sammen med andre lovbrudd, forteller Pedersen.

Han mener at de får et bedre bilde av forholdene når de utfører slike kontroller sammen med andre etater.

A-krim Hordaland er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Vest politidistrikt, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll og Kemneren.