Transportkrim:

Tatt med falskt førerkort og falskt ID-kort

Freja-sjåføren hadde akkurat levert en last bokser fra Rexam til Ringnes. – Vi vet ikke om han hadde førerkort i det hele tatt, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby.

Fører stoppet med falskt førerkort. Bil siden hentet av ny sjåfør. Omtrent identisk med sak fra i fjor. Foto: Statens Vegvesen.
Fører stoppet med falskt førerkort. Bil siden hentet av ny sjåfør. Omtrent identisk med sak fra i fjor. Foto: Statens Vegvesen.
Sist oppdatert
Dette førerkortet er undersøkt og funnet å være falskt. Foto: Statens Vegvesen
Dette førerkortet er undersøkt og funnet å være falskt. Foto: Statens Vegvesen

Svarene som mangler

KOMMENTAR: Både Ringnes og Freja har svart raskt og bekreftende på redaksjonens spørsmål. Imidlertid har ingen av dem bidratt til å avklare hvorfor slike hendelser tilsynelatende skjer igjen og igjen – som om intet var skjedd.

Vegvesenet stopper biler og førere med feil og mangler. Biler holdes igjen, førere bøtelegges eller utvises. Transportbestiller og speditør beklager. Og så? Så skjer det vel igjen.

Det en evig runddans der transportkjøper vil ha transporten så billig som mulig, hvor mellomleddet vil levere den med så stor margin som mulig, hvor kampen om å levere selve tjenesten er steinhard mellom mange tilbydere, og at det totale kontroll- og sanksjonsregimet ikke er dimensjonert til markedet det skal håndtere.

Denne spiralen synes å være et sisyfosarbeid å bryte. Men helt umulig burde det ikke være. Lastebileierforbundet NLF har lenge ivret for å ansvarliggjøre transportkjøper i større grad. Det kjennes som en ganske tung materie. For hvordan skal for eksempel en transportkjøper i Ringnes sikre seg mot at sjåføren som til slutt ender opp med å kjøre oppdraget ikke har forfalsket førerkort? Det høres umiddelbart umulig ut, når oppdraget går gjennom så mange ledd. Feil kan jo skje alle, her er det mange å fordele den på, og dessuten er tilgangen på folk som vil gjøre jobben billig både stor og krevende å kontrollere.

Men et av svarene er «omdømme». Blir det en offentlig oppfatning at boksene vi drikker dette fine ølet av, det er fraktet hit av folk som kjører lastebil uten kompetanse og papirene i orden, da kan det jo hende vi tenker oss om neste gang vi står i butikken? Et annet øl kanskje? Da kan det jo hende at transportkjøperen finner en løsning likevel.

Haakon Førde

 

DEJAVU? Nylig ble det stoppet en Scania semi med tralle fra Freja under en mobil kontroll på Skedsmo.

Ekvipasjen ble tatt med til Jessheim for nærmere inspeksjon.

Den bulgarske bilen hadde akkurat levert bokser fra Rexam til Ringnes.

Det viste seg etter nærmere inspeksjon hos ekspertene på Gardermoen at både førerkortet og ID-kortet fra Bulgaria var falskt.

- Det er mulig at mannen var fra Makedonia, slik vi har sett flere tilfeller av. Makedonere må ha særskilt tillatelse for å kunne kjøre i EU- og EØS-land, forklarer kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens Vegvesen.

- Men vi vet det ikke. Vi vet ikke om han en gang hadde førerkort i det hele tatt.

- Hva skjer videre?

- Nå er dette utenfor vårt arbeidsområde. Politiet har overtatt saken og hentet mannen. Hva slags reaksjon de velger overfor sjåføren vet jeg ikke, men jeg vil tro han blir utvist. En ny sjåfør har vært her og hentet bilen.

Redaksjonen merker seg imidlertid at navnet på det falske førerkortet var besnærende likt vedkommende vi har omtalt i saken her.

Har du hørt den før?

Ja, for nå vil våre lesere kanskje mistenke at vi resirkulerer gamle saker.

I august i fjor hadde vi nemlig en bortimot identisk sak. En makedoner med Freja kapelltralle som hadde levert tombokser til Ringnes, men uten gyldig førerkort eller felleskapstillatelse.

Denne saken kom for øvrig i etterkant av en større sak om en makedoner som kjørte bokser fra Rexam i Malmø til Ringnes 3 måneder i strekk, under arbeidsforhold som kun kan kalles sosial dumping.

Ringnes bryggeri bekreftet den gang at de organiserte transporten sin gjennom Freja.

 Og kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard orienterte redaksjonen om at de hadde tatt grep.

«- Vi har kontaktet vår underleverandør og bedt om en full redegjørelse for de faktiske forhold. Vi må være helt sikre på at våre underleverandører ikke bryter norsk eller europeisk lov, og at de naturligvis oppfyller våre krav og retningslinjer til underleverandører» skrev han i en email til oss da.

- Meget skuffende hvis det stemmer

Så da måtte vi spørre Ringnes på nytt. Er det fortsatt Freja som er deres transportleverandør?

I så fall, er dette grunnlag for å reagere overfor Freja? Har dere reagert overfor Freja i de foregående sakene, og i så fall hvordan? Kan man tenke seg at dere betaler så lite for transporten at det ikke er sannsynlig at den er kvalitetssikret nok?

- Dersom saken er slik den blir beskrevet er det et alvorlig forhold som vi kommer til å ta opp med leverandøren ved første mulige anledning. Etter hendelsen fra i fjor har vi hatt møter med den aktuelle leverandøren og vært tydelige på hva som er våre krav og forventninger, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

- Kort fortalt handler det om at vi må være helt sikre på at det benyttes sjåfører som har pairene i orden og følger loven, at bilene er i forskriftsmessig stand og at våre krav og retningslinjer til underleverandører etterleves.

- Dersom det viser seg at dette ikke har hatt en effekt er det naturligvis meget skuffende, men før vi kan si noe om mulige konsekvenser må vi få full oversikt over hendelsen og leverandørens versjon av saken.

Og hva sier Freja?

I følge Ringnes er det Freja Transport & Logistics AS som er deres leverandør.

Den norske armen av Freja sender oss imidlertid videre til svenske Freja Transport & Logistics AB, som har håndtert transporten. Vi sendte følgende spørsmål:

- Kjenner dere til denne konkrete saken? Hva har dere i så fall foretatt dere? Og siden det langt fra er første gang vi ser makedonere og bulgarer med falske eller ugyldige førerkort knyttet opp mot Freja, skulle man tro det er en belastning på både deres og kundenes omdømme. Hvorfor er det slik, og hva gjør dere for å unngå dette?

Ettersom det er ferietid og Frejas VD Jörgen Magnusson ikke er tilgjengelig, er det Business Area Manager og AO Norden Kenneth C. Pedersen som svarer:

- Vi vet om en bil som onsdag em. 13/7 blev stoppad i kontroll vid Skedsmo/Jessheim och att där kring chauffören tydligen var dokument som inte var i ordning.

 - Vi har bett åkeriet om förklaring och fakta. Det är avgörande för hele FREJA koncernen att alla till oss anknutna åkerier/leverantörer följer gällande lager och föreskrifter. Bryter man mot dem är man heller inte kvar som leverantör till oss. Det framgår av alla kontrakt som vi har med våra leverantörer.

 

Denne saken ble første gang publisert 27/07 2016, og sist oppdatert 06/04 2017