E8-strekning med høy IQ

E8 gjennom Skibotndalen i Troms skal gjøres til intelligent veg. Foreløpige resultater av fiberakustikktesten nylig viser at varslingsopplegget fungerer.

En av flere problemstrekninger vinterstid, Garderborgbakken, tre kilometer unna grensen til Finland. Foto: Statens vegvesen
En av flere problemstrekninger vinterstid, Garderborgbakken, tre kilometer unna grensen til Finland. Foto: Statens vegvesen
Publisert

På en E8-strekning på om lag 650 meter, er det lagt ned fiberkabler både under og langs vegen i forskjellige høyder. Det handler om akustiske fiberkabler, som fanger opp vibrasjoner fra passerende kjøretøy.

Fiberkabler "hører" det som skjer på veien

‒ For vår del er målet med prosjektet å finne teknologi og løsninger for fremtidens vegsystem, sier Nilssen. Foto: Statens vegvesen
‒ For vår del er målet med prosjektet å finne teknologi og løsninger for fremtidens vegsystem, sier Nilssen. Foto: Statens vegvesen

‒ Joda, fiberakustikktesten ser ut til å ha gått rimelig greit, men Christian Michelsen Research må ha litt mer tid til å analysere datamengden. Så langt de kunne se har vi gjennomført en god test. Endelige resultater får vi utpå nyåret, sier Karl Magne Nilssen i Statens vegvesen.

‒ Vi har undersøkt hvorvidt systemet, på basis av registreringene fra fiberkabelen, klarer å tolke korrekt det som skjer på vegen. For eksempel skal systemet kunne registrere saktegående trafikk eller kjøretøy som har stanset helt. På den måten kan trafikanter få beskjed hvis vegen lenger frem er sperret av en lastebil som har kjørt seg fast, forteller Nilssen.

Systemet kan potensielt også registrere hvor på vegbanen kjøretøyene ligger, og hvilken hastighet de holder. Statens vegvesen gjennomfører denne delen av prosjektet i samarbeid med forskningsinstituttet Christian Michelsen Research.

Utforkjøring på E8-strekningen begynnelsen av juni i år. Det ble ingen personskader, merkelig nok. Foto: Karl M. Nilssen
Utforkjøring på E8-strekningen begynnelsen av juni i år. Det ble ingen personskader, merkelig nok. Foto: Karl M. Nilssen

Mange tester IT-systemer samtidig nå

En rekke aktører er involvert i ITS-prosjektet E8 Borealis (lys), og bruker vegen gjennom Skibotndalen som arena for å prøve ut ny teknologi.

For eksempel jobber IT-selskapet Triona med en type automatiske skilt, som ved hjelp av data blant annet fra Statens vegvesens værstasjoner skal kunne gi trafikantene informasjon om gjeldende føreforhold på strekningen. Et annet selskap, ITS Perception AS, ser på hvordan termiske kameraer kan brukes for å varsle om dyr som ferdes på eller langs vegen.

‒ Dette er en testarena åpen for alle som jobber med utvikling innen ITS. Gjennom høsten skal selskapene prøve ut egen teknologi, og til neste år rapporterer de tilbake til oss om sine erfaringer. For vår del er målet med prosjektet å finne teknologi og løsninger for fremtidens vegsystem, sier Nilssen.

Helt på grensen

Norsk sjømat og annen viktig næringstransport stanser ikke ved landegrenser. Det gjør heller ikke samarbeidet om effektiv transport. Pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar 2016.

E8 Borealis

Hensikt: Statens vegvesen vil, også i samarbeid med offentlige og private teknologileverandører, utvikle og teste ITS-løsninger på en krevende vinterveg. Omfang: 40 kilometer Totalkostnad: 30 mill. kr Omtalt i NTP 2018-2029 Oppstart: juli 2017 Ferdig: 2020 (pluss/minus)

NB! Gjennom uka kan framkommeligheten bli noe redusert enkelte steder gjennom Skibotndalen, grunnet saktegående kjøretøy som inngår i testingen.