Tillater transport av 45 fots containere med sidelastere

Ved å tillate større lengder, vil transportørene kunne bruke sidelastere, som gjør det enklere å flytte containerne fra vogntoget til skip eller jernbane. Arkivbildet er fra Brings første lettlaster fra Hammar.
Ved å tillate større lengder, vil transportørene kunne bruke sidelastere, som gjør det enklere å flytte containerne fra vogntoget til skip eller jernbane. Arkivbildet er fra Brings første lettlaster fra Hammar.
Sist oppdatert

45 fots containere brukes mye for europalast. Den siste tiden har det også vært en økning av gods i disse containerne som går sjøveien til og fra Norge.

På havnene er ikke det noe problem, men når containeren skal fraktes videre, er det ikke alltid like greit. Det finnes løsninger som er bygget for å kunne kjøre 45 fots containere innen maks lengde på 17,5 meter. Det har bl.a. Ørjan Orra Transport.

Men som oftest blir vogntoget for langt og man overskrider makslengden med 1,1 meter.

Mange har engasjert seg i saken, bl.a. Shortsea Promotion, Enger Transport og NHO Logistikk og Transport. Resultatet ble at Samferdselsdepartementet i august ba vegdirektoratet vurdere regelverket.

Mandag ble det klart at transportørene får dispensasjon slik at transport av 45-fots container med sidelaster på vogntog blir tillatt.

Gir dispensasjon

Regjeringen har sendt ut en pressemelding der det fortelles at dispensasjonen som nå gis, er tidsbegrenset og gjelder inntil nytt EU-regelverk på området er vurdert nasjonalt. Den gjelder kun for veier med tillatt vogntoglengde 19,5 meter. Kjøring er bare tillatt mellom nærmeste egnede jernbanestasjon, eller laste- og lossehavn og bestemmelsessted, og ved transport av tom 45-fots container mellom bestemmelsessted og lagringsplass.

– Dispensasjonen legger til rette for at transport av 45-fots containere kan foregå på en mer praktisk måte. Overføring av gods fra vei til sjø og bane er det overordnede målet vi jobber mot. Dette er et steg i riktig retning, sier Solvik-Olsen.
– Dispensasjonen legger til rette for at transport av 45-fots containere kan foregå på en mer praktisk måte. Overføring av gods fra vei til sjø og bane er det overordnede målet vi jobber mot. Dette er et steg i riktig retning, sier Solvik-Olsen.

Denne saken ble første gang publisert 16/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017