Bring trekker resultatene ned

Regnskapene 2018: Bring-selskapene innen godstransport på vei trekker transportbransjens samlede resultatmargin kraftig ned.

Bring gjør en stor jobb i Transport-Norge, men regnskapene i Bring-bedriftene som driver godstransport på vei er ikke til å skryte av.
Bring gjør en stor jobb i Transport-Norge, men regnskapene i Bring-bedriftene som driver godstransport på vei er ikke til å skryte av. Foto: Posten Bring/Jarle H. Moe
Publisert Oppdatert

ANALYSE: Fristen for å levere godkjente regnskaper til Brønnøysundregistrene gikk ut i går kveld.

I dag har vi derfor lastet ned og begynt å bearbeide data til våre store årlige liste over transportbransjens økonomiske ve og vel.

Vi har som vanlig plukket ut alle bedrifter registrert under «Godstransport på vei» med omsetning over 10 millioner kroner. Disse har vi sortert etter størrelse, resultatmargin og vekst.

Med resultatmargin mener vi altså resultat før skatt i prosent av driftsinntektene.

Det er det vi folkelig kaller enten overskudd eller underskudd, mens prosenten gjør det mulig å til en viss grad sammenlikne hvor gode bedriftene er.

Alle våre tre lister over de 100 størst, de 100 beste og de 100 raskest voksende transportbedriftene kan du studere i detalj i neste TransportMagasinet og Logistikk&Ledelse.

Ikke abonnent? Du kan fortsatt tegne deg i tide HER.

Note: Merk følgende forbehold

OBS! Selv om fristen for levering av regnskaper er gått ut, er det fortsatt en del selskaper som ikke er registret i Brønnøysund ennå. Disse utgjør en omsetning på snaut 7 milliarder kroner av totalt 39 milliarder, og kan fortsatt påvirke gjennomsnittlige resultattall.

Noen hovedtrekk (* note) fra 2017 til 2018 kan vi imidlertid allerede rapportere:

  • Stor vekst i bransjen – omsetningen på de 100 største selskapene som har levert regnskapet, har i vokst med 11 prosent.
  • Svakere resultat – Gjennomsnittlig resultatmargin for disse selskapene har sunket dramatisk, fra 1,8 til 1,2 prosent.

MEN som vi innleder med – fjerner vi de 3 store Bring-selskapene registrert innen godstransport på vei, det vil si Frigo, Linehaul og Transportløsninger som alle går med dundrende underskudd (ca. 130 millioner kroner til sammen), da ser bildet brått mye lysere ut!

Veksten er fortsatt 11 prosent uten disse selskapene, men den gjennomsnittlige resultatmarginen har kun gått ned fra 2,5 til 2,4 prosent.

2,4 prosent er ikke egentlig bra margin for en bransje uansett, men det er altså MYE bedre margintall for bransjen uten Bring…

Det som er hyggelig er at disse tallene også er representative for transportbransjen som gjennomsnitt når vi regner for samtlige bedrifter med over 10 millioner i omsetning.

Og selvsagt, om du nå begynner å tenke på din egen bedrift: Også i 2018 finner store variasjoner. Det er bedrifter med både dundrende underskudd og veldig hyggelige marginer i dette bildet. Det kan du lese i bladet.

Men en tilhørende sak, for dem som vet at Posten Norge selv fikk et overskudd for 2018, er det påfallende at nesten alle Postens datterselskaper med Bring i navnet (eller åpenbar transporttilknytning) også går i minus:

  • Bring Cargo går 5 millioner i minus
  • Bring Warehousing går 20 millioner i minus
  • Espeland Transport AS går 9 millioner i minus

Ett selskap utpeker seg imidlertid positivt: Bring Express Norge AS, som fra en omsetning på 660 millioner kroner får et overskudd på 27 millioner kroner.

Og så må det legges til at stort sett alle Postens datterselskap med eiendom i navnet går med bra overskudd….