Regionsjef i NLF, Roar Melum

"Transportsvanen"

Roar Melum kommer fra utsiden, har militær bakgrunn og lanserer nå prosjektet ”Transportsvanen” i regi av Norges Lastebileier Forbund avdeling Trøndelag. Slik skal fremtiden reddes.

Kort fortalt handler Transportsvanen om ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden, forteller Melum.
Kort fortalt handler Transportsvanen om ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden, forteller Melum.
Sist oppdatert
Med Transportsvanen håper Melum å kunne spre ansvaret dit det skal og bør ligge.
Med Transportsvanen håper Melum å kunne spre ansvaret dit det skal og bør ligge.

Roar Melum er fascinert av transportbransjen. Han syns vi får urimelig mye kjeft og en nesten stemoderlig behandling av samfunnet vi skal betjene døgnet rundt.

Med Transportsvanen håper han å kunne spre ansvaret dit det skal og bør ligge.

- Jeg sådde dette frøet og foreslo prosjektet for styret både i Nord- og Sør-Trøndelag for et års tid siden. Bakgrunnen er at jeg ser den håpløse situasjonen denne næringen er i, og kanskje også selv har satt seg i. Det er akseptert at det er greit å bli behandlet på den måten man blir, sier han og drar frem et eksempel fra papirbunken på skrivebordet.

Et brev som en stor entreprenørbedrift har sendt ut til kontraktsøkende lastebileiere. Ordlyden kan i beste fall tolkes som en lett truende pekefinger, type "skjerp dere og gå ned i pris".

- Gjør meg forbannet

- Slike ting gjør meg forbanna. Dette er et nedlatende brev sendt ut til alle tilbydere på en funksjonskontrakt. Det er trusler, rett og slett. Og vi snakker om en stor etat her, altså. Man underkjenner i dette brevet alle som har gitt inn pris og truer med å holde dem utenfor fremtidige arbeidsoppgaver dersom de ikke står med lua i hånden og går ned i pris. "Dere må være skjerpet når dere regner pris", står det.

Vi ser mye sånt og jeg mener denne striden føres på feil arena. Vi kommuniserer med feile folk. Vi krangler om pris og rammebetingelser i form av slike brev dag ut og dag inn. Det forteller meg at det er på tide å gjøre noe med systemet, for her er det systemfeil, sier Melum.

Ansvarliggjøring

Kort fortalt handler Transportsvanen om ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden.

Arbeidstittelen har Melum rappet fra den bedre kjente Miljøsvanen, som har eksistert noen år. Målet er å oppnå samme status på sikt.

Det er i hvert fall de samme mekanismene han er ute etter.

- Vi må bort fra at det er splitt og hersk som ruler i bestillerleddet i norsk transport.

Det er en systemfeil når det får lov til å være sånn. Vi må derfor ta noen verdivalg.

Prøv å levere et anbud til det offentlige uten riktig miljøsertifisering på maskinparken din. Det er en selvfølge. Den samme verdiforankringen ønsker vi å få inn i forbindelse med Transportsvanen. Vi vil skape et strategisk verktøy som sikrer en lovlig transport som ivaretar miljøet.

- Satsingen i norsk transportnæring blir hver dag undergravet av dieseltyverier, bomsniking og ulovlig kabotasje, uten at Arbeidstilsynet eller andre reagerer.

Derfor er det så viktig å få på plass et strategisk verktøy som kan meisle ut ordninger som gjør at man får ansvarliggjort alle ledd i transportkjeden.

Vant til ulovlig transport

Det er vanskelig å se for seg at rumenere skal ta vintervedlikeholdet her i fremtiden, men forbrukersamfunnet og bestillere av transport begynner faktisk å bli vant til å forholde seg til all den ulovlige transporten som foregår internt i Norge.

Det er faktisk den type transport som nå begynner å feste seg i folks bevissthet om hva som er rett pris på transport her til lands. At dieselen er stjålet og man unndrar seg bompenger blir et bilde transportkjøperne begynner å snu ryggen til, sier Melum.

52 millioner i ubetalte bøter i fjor og like mye i ettergitte bomavgifter taler sitt tydelige språk om at dette er utfordringer verken politi eller Statens vegvesen makter å gjøre noe med. Vi slipper de utenlandske vogntogene videre. Laksen skal frem.

Utarmer norsk transportbransjen

- Oppe i alt dette sitter staten Norge, i form av Bring, og skviser prisene for å få norske transportører ned på samme nivå. Men i kontraktene med bileierne står det at man ikke skal bryte loven eller bidra til sosial dumping. Fasaden skal ikke svertes av ulovligheter, selv om prisnivået er dimensjonert ut fra en ulovlig virksomhet.

I et større perspektiv er disse bidragene med på å utarme norsk transportbransje.

Denne saken ble første gang publisert 07/04 2012, og sist oppdatert 07/04 2017