Ut med elbilene, inn med lastebilene

Lastebileierforbundet er på krigsstien i Hordaland – og har delvis fått med seg fylkesordføreren.

Kollektiv godstransport bør få tilgang til kollektive kjørefelt. Er det lys i tunnelen?
Kollektiv godstransport bør få tilgang til kollektive kjørefelt. Er det lys i tunnelen? Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

- Det er ingen dum idé å slippe lastebilene til i utvalgte kollektivfelt, spesielt i rushtiden, forteller fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, i en artikkel på NLFs hjemmeside.

Tanken om egne veier eller felt for gods- eller yrkestrafikk er selvsagt ikke ny. Tungt og bladene våre har skrevet om dette i minst 15 år – se noen linker.

Det mest nærliggende handler om deling av kollektivfelt – men dersom dette feltet allerede er fullt av elbiler… Ut med dem?

I Hordaland har lastebileierforbundets arbeid fått et ekstra gir i den retningen, ettersom et system for køprising innføres i Bergen i 2016.

- Ved å la godstransporten kjøre i kollektivfelt vil det øke effektiviteten, gi bedre plass til annen trafikk og dessuten øke trafikksikkerheten, sier distriktssjef i NLF Hordaland, Birthe Minken til NLFs hjememside.

Hun får med seg fylkesordføreren på argumentet, men han trekker også inn miljø som en faktor:

- Det hadde vært fornuftig å knytte det til miljøsertifisering, for eksempel at lastebiler med Euro 6-motor og tunge kjøretøy som går på biodrivstoff fikk anledning til å kjøre i kollektivfeltene, sier han.

 

Redaksjonens kommentar:

Det er ingen spesielt god grunn til å skille mellom utslipp eller framkommelighet for kollektiv godstransport og kollektiv persontransport. Om lastebileierforbund og politikere bare ikke gjør dette for komplisert, er det grunn til håpe at fornuften snart vinner over fordommer og ukunnskap om transport.

 

Denne saken ble første gang publisert 04/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017