Spørs om utlendingene har råd til å kjøre her lenger

TRANSPORTPRISENE I NORGE: Er det den svake norske kronen og sterke euroen som skal "redde" den norske transportbransjen?

Utviklingen i kronekursen setter grå hår i hodet på mange, men når den først er svak, kan det også ha sine gode sider.
Utviklingen i kronekursen setter grå hår i hodet på mange, men når den først er svak, kan det også ha sine gode sider. Foto: arkiv
Sist oppdatert

ØKONOMI: Ser du bort fra finanskrisen rundt 2008-2009, en liten oljesmell rundt 2015-2016 og korona nå i mars-april, har de siste 25 årene vært en sammenhengende fest for Norge.

Med oljefondmagi som bakteppe har vi blitt til "verdens rikeste land" i de fleste sammenhenger. Men ikke alle. Det har for eksempel aldri vært overvettes lukrativt å være norsk sjåfør eller drive transportbedrift i Norge, selv ikke når landet har gått som best.

I de 10 siste fine årene etter finanskrisen, for folk flest, har transportsektoren møtt en ny utfordring:

Kraftig konkurranse fra aktører fra EUs sørlige og østlige medlemsland. Først på tredjelandskjøring, så gjennom utstrakt kabotasje, til slutt som etablerte norske selskaper, og med stadige mer inngrep i det vi lenge har tenkt på som skjermede "norske" sektorer.

Mange norske bedrifter har på sin side løst "sjåførkrisen" med importert arbeidskraft fra de samme landene.

Grafen er hentet fra Norges Bank og viser utviklingen i kronen mot euro siste 10 år. Fredag 17. april var kursen på 11,28 kroner for en euro..
Grafen er hentet fra Norges Bank og viser utviklingen i kronen mot euro siste 10 år. Fredag 17. april var kursen på 11,28 kroner for en euro..

Bak hele denne utviklingen har det ligget en fast og klar forutsetning: "Vi" er rike. "De" er fattige. Det er som en naturlov som alltid vil streve etter å utjevne slik forskjeller.

Nå er den naturloven truet. "Vi" er riktignok fortsatt rike i kroner.

Men omregnet i euro er vi langt fra så rike lenger. Siden 2013 har prisen på en euro steget med 50 prosent. Og spesielt de siste tre månedene har utviklingen vært dramatisk - se grafen.

Forutsetter vi at kilometerprisen for transport eller lønn per time betales i norske kroner - da har altså lønnsomheten sunket dramatisk for dem som har sine faste kostnader i euro.

Den situasjonen ser ut til å kunne vedvare. Å spå kronekursen er riktignok utenfor denne redaksjonens kompetanse, men vi kan lene oss på et betydelig antall andre eksperter hvor veldig få så noen lysning før korona kom inn i bildet, og hvor videre svekkelse av verdensøkonomien heller ikke taler til kronenes fordel.

Det betyr at for norske transportører som har tøff konkurranse med aktive utenlandske tilbydere, kan faktisk tidene bli bedre nå. Da gjenstår bare å få opp prisene og lønningene i lastebilsektoren.