Vil du tilby følgebiltjeneste over bru? Da vil Statens vegvesen ha din hjelp

Du kan være med på å påvirke forskriftene.

Illustrasjonsbildet vårt denne gang må vi takke Odd-Ketil Nilssen for. Han har flere følgebiler i trafikk.
Illustrasjonsbildet vårt denne gang må vi takke Odd-Ketil Nilssen for. Han har flere følgebiler i trafikk. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert Oppdatert

Å kjøre følgebil for tunge transporter over for eksempel bruer er en oppgave Statens vegvesen har utført selv. Nå skal dette privatiseres.

Les også: Skal privatisere følgebiltjenesten

Nå ønsker vegvesenet din hjelp om du berøres av dette.

- Vi har nå lagt ut høringsnotat og høringsbrev, og ønsker tilbakemeldinger fra alle som kan bli berørt eller som ønsker å tilby brufølgetjeneste når Statens vegvesen ikke lenger skal tilby dette, i sier Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen.

I høringsnotatet omtales hvordan privat brufølgetjeneste kan organiseres, krav til tilbyderne, behov for forskriftsendringer og hvilke endringer som vil være nødvendig i vedlegg til håndbok «N301 Arbeid på og ved veg».

- Vi håper bransjen og de som vurderer å tilby denne tjenesten benytter muligheten til å komme med innspill til hvordan ny ordning kan bli, sier Lutnæs.

Høringsfristen er satt til 18. januar 2019

Les høringsbrev og høringsnotat her

Fullstendige artikler og reportasjer leser du best i TransportMagasinet. Du kan få et godt tilbud her.