Vlantana Norge AS oppløses

Generalforsamlingen i Vlantana Norge AS har besluttet å avvikle driften av selskapet, med virkning fra 1. mars 2020.

Vlantana Norge AS parkerer for godt den 1. mars 2020
Vlantana Norge AS parkerer for godt den 1. mars 2020 Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Publisert Oppdatert

Vlantana Norge AS sendte idag ut følgende kunngjørelse:

Etter å ha vurdert alle utfordinger som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet.

Per 01.03.20 vil selskapet ha oppfylt alle sine kontrakter og økonomiske forpliktelser i forhold til sine oppdragsgivere og leverendører. Fra og med mars vil selskapet starte avviklingen av selskapet.

I mars vil resterende 10 transportløyver leveres tilbake Statens vegvesen/Nasjonalt transportløyve. 75 løyver er allerede innlevert.

Etter at myndighetene i høst stilte en rekke krav til Vlantana Norge har selskapet arbeidet intenst for å oppfylle alle krav som er stilt. Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen.

Vlantana Norge mener at selskapet nå oppfyller alle krav til fortsatt drift. Situasjonen har imidlertid ført til at Vlantana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre.

Tungt.no har så langt ikke lykkes med å få noen ytterligere kommentar til saken.