transportkrim

YSK-løs bulgarer skulle til Tine

Den makedonske sjåføren manglet YSK. Det gjorde erstatteren også. Han kom fra leveranse hos Ekornes.

Uten attest, uten gyldig bombrikke, uten yrkesjåførkompetanse. Merknad: Firmalogoen i lyskassen på dette første anholdte vogntoget stemmer ikke overens med bilens papirer og løyve, og er antagelig fra bilens forrige eier. Foto: Statens vegvesen.
Uten attest, uten gyldig bombrikke, uten yrkesjåførkompetanse. Merknad: Firmalogoen i lyskassen på dette første anholdte vogntoget stemmer ikke overens med bilens papirer og løyve, og er antagelig fra bilens forrige eier. Foto: Statens vegvesen.
Sist oppdatert

Svar fra Tine og Ekornes

1. Er dette en transport dere kjenner til?

2. Hvis ja på spørsmål 1, er dette i så fall en transport bestilt av Tine/Ekornes?

3. Uavhengig av svar på spørsmål 2., hvordan stiller Tine/Ekornes seg til frakt av varer til med slike mangler?

Det er kommunikasjonsrådgiver Olav Håland hos Tine som svarer følgende:

- Vi kjenner til denne saken, ja og vi har allerede forfulgt den mot vår leverandør. Transporten er IKKE bestilt av TINE. Vi ser meget alvorlig på slike saker, og det er et vesentlig brudd på våre kontraktbetingelser. I avtalene vi har med leverandørene er det en klausul om at lover og forskrifter skal overholdes.

Hos Ekornes Beds AS, som er en del av Ekornes-konsernet, får vi daglig leder Jon-Erlend Alstad i tale:

- Jeg har ikke hatt anledning til å sjekke den konkrete transporten, men på generell basis kan jeg si at hos oss har vi en del leverandører i Øst-Europa, og hvor det er disse som står for transporten.

            Tilfellet du referer til er en slik transport, da vi på utgående transport har full kontroll med egne transportører, og vi bruker ikke bulgarske firmaer. Når det er sagt har vi også for inngående transport satt krav til at forhold som YSK skal være i orden. Her har altså noe gått galt på det området.

            Vi er generelt oppmerksom på problemstillingen, og derfor i ferd med å samle all transport, også inngående, i en samlet avtale med en transportør. Hensikten er å få større grad av kontroll med all transport som utføres i vår regi.

Bilen på bildet er en bulgarsk trekkvogn som ifølge fraktdokumentene hadde tenkt seg til Tine på Ringebu med det som er beskrevet som «big bag» melkeprodukter.

Da vegvesenets kontrollører stoppet bilen for kontroll på Minnesund tirsdag manglet imidlertid den makedonske sjåføren (med førerkort fra Bulgaria) et par vesentlige dokumenter.

Attest, bom og YSK

  • For det første førerattesten som er nødvendig for makedonere som skal kjøre i EU.
  • For det andre hadde bilen bombrikke, men kontrollørene fikk ingen treff på den.
  • Og for det tredje manglet sjåføren bevis for YSK, yrkessjåførkompetanse.

YSK er en fagutdanning på 140 timer som alle med førerkort nyere enn fra 10. september 2009 må ha gjennomgått før de får kjøre godstransport mot vederlag. Eller lønn som vi også kaller det.

Sjåføren hadde tatt førerkortet i 2012, og hører altså til den kategorien. Og før han lovlig kan kjøre videre må han ta dette – i Bulgaria.

Erstatteren ikke bedre

Onsdag kom erstatningssjåføren til Jessheim kontrollstasjon (hvor vogntoget er flyttet for oppbevaring) – til fots. Det noe underlige var at også denne karen manglet YSK.

- Da vi viste ham hvordan et slikt dokument ser ut, slo han bare ut med armene og ristet uforstående på hodet, forteller kontrolleder Bjørn Uno Rogneby.

Saken stopper imidlertid ikke der.

Kontrollørene var heller ikke helt komfortabel med forklaringen om at han hadde kommet til stedet med en venn i privatbil fra Gøteborg. Og helt riktig, etter en runde i området fant de et annet bulgarsk vogntog parkert, med den nye sjåførens navn på.

Kjører kun Norge og Sverige

Mistanken ble dermed vakt for alvor. Og ganske riktig igjen – en stund senere kom vedkommende, tok seg inn i bilen og kjørte videre. Ikke så langt riktignok.

- Vi visste jo at han ikke hadde YSK, og papirene i bilen viste at han nettopp hadde levert varer til Ekornes Beds AS, en bedrift på Fetsund, forklarer Rogneby.

Heller ikke på denne bilen fikk de noe treff på bombrikken.

Bilens digitalskriver viser imidlertid at bilen går fast på Sverige og Norge, og har ikke vært i hjemlandet Bulgaria siste måned. Ytterligere papirgransking viste dessuten at bileier og løyvehaver ikke stemte overens.

Fyller opp parkeringsplassen

Så nå sitter kontrollørene med to bulgarske biler med belgiske traller på parkeringsplassen, og har anmeldt to makedonere som har kjørt uten YSK.

 

Bil nummer 2 tilhører en annen eier enn den første, men eiere og løyvehaver matcher ikke. Begge biler har traller fra samme belgiske selskap. Ingen av bilene gir treff på bruk av bombrikken ombord. Foto: Statens vegvesen
Bil nummer 2 tilhører en annen eier enn den første, men eiere og løyvehaver matcher ikke. Begge biler har traller fra samme belgiske selskap. Ingen av bilene gir treff på bruk av bombrikken ombord. Foto: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 22/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017