MEF kommenterer revidert statsbudsjett:

225 millioner mer til veiformål

Regjeringen presenterte i går forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015. Forslaget innebærer blant annet 225 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til veiformål.

Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), uttaler at tilleggsbevilgningen på 225 millioner kroner er etterlengtet.
Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), uttaler at tilleggsbevilgningen på 225 millioner kroner er etterlengtet.
Sist oppdatert

Av denne tilleggsbevilgningen skal 198 millioner kroner gå til riksveiinvesteringer, mens de øvrige midlene går til skredsikring, utbedring etter flomskader og til ferjeavløsning. Veisatsingen er høyere enn forutsatt i Nasjonal transportplan.

– Tilleggsbevilgningen til vei er etterlengtet for MEF og medlemsbedriftene våre. Vi har i vår kontakt med samferdselspolitikerne vært klare på at mange veientreprenører har hatt betydelig ledig kapasitet det siste halvåret.

Dette er kapasitet som bør utnyttes til å gjennomføre nødvendige tiltak ute på veinettet. Det er positivt at politikerne nå kommer bransjen i møte og øker bevilgningene, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

 

Tilleggsbevilgningen på 198 millioner kroner til riksveiformål er fordelt slik:

  • 8 millioner kroner til utbedring av Øyakrysset på riksveg 40 i Larvik kommune i Vestfold.
  • 10 millioner kroner til delprosjektet Sandnes – Harstadberget på riksveg 9 Setesdalen, i Valle kommune i Aust-Agder.
  • 20 millioner kroner til forberedende arbeid på prosjektet E39 Bjørset – Skei i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.
  • 50 millioner kroner til forberedende arbeid på prosjektet riksveg 70 Tingvoll – Meisingset i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal.
  • 20 millioner kroner til å starte utbedring av fire bruer på E10 i Nordland og Troms: Breisundet bru og Storvalen bru i Moskenes kommune i Nordland, Gimsøystraumen bru i Vågan kommune i Nordland og E10 Tjeldsundbrua i Skånland kommune i Troms.
  • 90 millioner kroner til forberedende arbeid på de to prosjektene riksveg 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i kommunene Løten og Elverum i Hedmark og riksveg 555 Sotrasambandet i kommunene Bergen og Fjell i Hordaland.

Denne saken ble første gang publisert 13/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017