Hva med brakkesmitte?

BNLs tiltaksliste mot Korona-smitte er lang og detaljert. Ikke minst er brakkelivet viet stor oppmerksomhet.

Brakkereglene handler nå om å balansere drift og smitterisiko.
Brakkereglene handler nå om å balansere drift og smitterisiko. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Kvalitetssjef Morten Meyer i Byggenæringens Landsforening (BNL) holder en hånd over smitteverntiltakene på bygg- og anleggsplassene. BNL har blant annet utferdiget råd/anbefalinger/anvisninger for hvordan koronasmitte kan begrenses på kontor- og boligrigger.

Kritisk sikkerhetsarbeid

– Det handler om å tilrettelegge for fortsatt drift på arbeidsplassene, og balansere dette opp mot smittevern. Anvisningene kan endres avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense smitte, sier Meyer.

– Nå må arbeidet med smittevern gjennomføres på lik linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid i bygg og anlegg.

Likeså anbefales sterkt samarbeid mellom tillitsvalgte og prosjektledelse for å fortsette arbeid og drift, og det bør opprettes en Korona-ansvarlig på hver arbeidsplass som får i oppgave å ivareta interne smitteregler og rådene fra Folkehelseinstituttet.

Reglene BNL går for, er omfattende og detaljerte. Her er noe av innholdet:

Kontorbrakkene

Avstandsregelen på en meter (helst to) gjelder uansett. På kontorbrakkene skal fysiske møter unngås til fordel for telefonmøte eller digitale konferanseløsninger. Og dersom møter ikke kan gjennomføres digitalt, sier BNL at fysiske møter kan gjennomføres forutsatt at antall møtedeltakere ikke overskrider fem personer, og at anbefalt avstand på to meter kan opprettholdes under hele møtet.

Under fysiske møter skal én møtedeltaker ha ansvar for at anbefalt to meters avstand mellom møtedeltakere opprettholdes. BNL ber alle vurdere om møter kan gjennomføres ved kopling av møtedeltakere i mindre møtegrupper som kommuniserer digitalt. Dessuten: Personell som ikke absolutt må være på byggeplass for å jobbe, skal arbeide fra hjemmekontor. Og; de som oppholder seg på bygg- og anleggs plass uten at det er tvingende nødvendig, skal bortvises og avviket skal rapporteres til hovedbedrift.

Kontorplasser skal fordeles, slik at «tette arbeidssituasjoner» ikke oppstår. Utnytt også møterom til kontor, og vurder om det må anskaffes flere brakker.

Brakke med skifte- og hvilerom

Her sier BNL at det må begrenses hvor mange som bruker skifterommet samtidig, og at skifteperiodene skal tilrettelegges, slik at personell kan bruke skifte- og hvilerom på omgang.

Skifterom for inntil 18 personer: Her skal ikke flere enn maks 3 personer oppholde seg

samtidig.

Skifterom for inntil 9 personer: Maks 2 personer samtidig.

Sanitærrom: Maks 2 personer samtidig.

Kombinert hvile- og sanitærrom: Maks 3 personer samtidig.

Felles matordning/kantine avvikles, og den enkelte oppfordres til å ta med egen matpakke. Fellesdrikke som vann, kaffe og te kan være tilgjengelig. Bruk engangskopper.

Sørg for papirdispensere, slik at papir er tilgjengelig for å unngå hudkontakt ved bruk av

kanner/mugger.

Spisebord skal vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord

brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning.

Møblering i fellesrom skal tilrettelegges, slik at det er enkelt å overholde anbefalt avstand.

Felles kjøleskap må desinfiseres to ganger daglig, eller alternativt avvikles. Brakker rengjøres minst en gang om dagen med desinfiserende renhold. Forsterk renhold av skifterom med desinfiserende renhold av smittbare berøringsflater. Dette omfatter flater som rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, dispensere mm.

Boligbrakker

Ikke besøk hybel til andre beboere.

Vask hendene hver gang du kommer inn i egen hybel.

Det skal være størst mulig avstand mellom hybler som er i bruk.

Vurder om arbeidsstokken kan reduseres, slik at pendlerturnus gir mer ledig plass i

boligkvarteret.

Karantene: Hvis en beboer får påvist smitte eller har vært i kontakt med smittede, skal vedkommende umiddelbart reise hjem for karanteneopphold.

Før avreise skal vedkommende oppfordres til å kontakte lege (telefon eller digitalt) for å få sin

situasjon vurdert og for klargjøring for sykemelding.

Brakkerigg er ikke egnet for karantene. Hvis karantene uansett må gjennomføres i boligkvarteret,

må deler av brakkeriggen som utgjør karanteneområdet avsperres fysisk og merkes som

karanteneområde.

Driften

Forbered for alternativt arbeid i produksjonen hvis leveranser svikter eller personell uteblir.

Skaff oversikt over status for kritiske materialer og tjenester. Vurder om kritiske leveranser

kan fremskyndes.

Vurder om det oppstår ny risiko som vil kreve sikringstiltak hvis deler av byggeplassen må

stenges.

Hvis det er mulig, innfør sonedeling av byggeplass, slik at ulike grupper isoleres best

mulig fra hverandre. Sørge for at håndverkere, både egne og UE, kan arbeide med anbefalt avstand innbyrdes på to meter og ikke under noen omstendighet nærmere enn minsteavstand på én meter.

Unngå vernerunde i grupper ved å dele vernerunden på byggeplassen i soner. La hver

deltaker kontrollere en sone.