Fem tilbud på bygging av ny Frogner bru

Varierer fra 77 til 64 millioner kroner på bru på 200 meter

Illustrasjonen viser de to nye bruene som skal erstatte eksisterende Frogner bru. Illustrasjon: SVV
Illustrasjonen viser de to nye bruene som skal erstatte eksisterende Frogner bru. Illustrasjon: SVV
Publisert

Statens vegvesen har mottatt fem tilbud på bygging av ny Frogner bru på fylkesveg 260 ved Sørum sentrum.

I desember 2017 lyste Statens vegvesen på vegne av Akershus fylkeskommune ut en konkurranse på bygging av ny Frogner bru. Følgende fem entreprenører har levert tilbud på konkurransen:

 • Peab anlegg AS med en tilbudssum på 69.165.219,- pluss moms.
 • HAB Construction AS med en tilbudssum på 76.764.776,- pluss moms.
 • Implenia Norge AS med en tilbudssum på 64.099.568,- pluss moms.
 • NCC Norge AS med en tilbudssum på 67.408.117,- pluss moms.
 • Contexo med en tilbudssum på 77.588.776,50 pluss moms.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

 • Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesveg 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesvegen på hver side av brua.
 • Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelvegen på hver side av brua.
 • Rive eksisterende bru.
 • Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesveg 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesveg 260 og Hexebergveien.
 • Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.
 • Sette opp veglys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.
 • Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.

Det er ventet at byggearbeidene kan starte i løpet av første halvår 2018. Byggearbeidene skal være ferdig i august 2020.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

 • Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesveg 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesvegen på hver side av brua.
 • Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelvegen på hver side av brua.
 • Rive eksisterende bru.
 • Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesveg 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesveg 260 og Hexebergveien.
 • Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.
 • Sette opp veglys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.
 • Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.

Statens vegvesen skal i tiden som kommer kontrollregne prisene som er oppgitt og gjennomgå annen dokumentasjon i tilbudene. Kontrakt med valgt entreprenør vil bli undertegnet etter denne gjennomgangen. Det er ventet at byggearbeidene kan starte i løpet av første halvår 2018. Byggearbeidene skal være ferdig i august 2020.

Abonner på AnleggsMagasinet her: