Gigantbru for fortsatt okkupasjon

Med den nyåpnede 19 kilometer lange Kertsjbrua sender Putin et sterkt signal om at Russland aldri vil gi fra seg Krim-halvøya.

Kertsjbrua er av stor strategisk betydning for Russland, som hittil har vært avhengig av båter og fly for å frakte varer til Krim. Foto: c-in.ru
Kertsjbrua er av stor strategisk betydning for Russland, som hittil har vært avhengig av båter og fly for å frakte varer til Krim. Foto: c-in.ru
Sist oppdatert

Tirsdag 15. mai kunne Vladimir Putin åpne brua over Kertsj-stredet, og dermed en enklere forbindelse mellom det russiske fastland og den annekterte Krim-halvøya. Den 19 kilometer lange brua er Europas lengste, og består av to parallelle bruer, en for biltrafikk og en for tog. Offisielt koster samferdselsgildet 28 milliarder kroner.

Strålende opplagt

Kjempekontrakten gikk til Putins barndomsvenn og judopartner, Arkadij Rotenberg, som er en av Russlands rikeste oligarker.

– Nå skal vi bygge bruer, veier og bedre hus over hele Russland, uttalte en strålende opplagt Putin på åpningsdagen.

Av frykt for terrorangrep ble bruåpningen kjent først dagen etter. Russiske krigsskip stoppet og kontrollerte all trafikk under brua før, under og etter åpningen.

Natt til 16. mai fikk motorsykkelgjengen «Nattulvene» æren av å være de første til å kjøre over Kertsjbrua. Gjengen er hyret av Putin for å drive PR for presidenten og hans styre.

Historien

Drømmen om en bru over Kertsjstredet har eksistert siden antikken, men vært umulig å gjennomføre uten moderne teknologi. I 1903 ville Tsar Nikolaj II bygge en bru for å koble sammen riket, men planene ble skrinlagt på grunn av krig.

Under andre verdenskrig var Nazi-Tyskland godt i gang med brubyggingen, men måtte gi opp da krigslykken snudde. På dette tidspunktet var prosjektet rundt en tredel ferdig.

Sovjetunionen hadde også planer om å bygge en bru, men økonomiske prioriteringer puttet prosjektet tilbake på listen frem til oppløsningen i 1991. Siden den gang har Ukraina og Russland samarbeidet om prosjektet. I 2014 trakk Ukraina seg ut av prosjektet etter at Russland annekterte Krimhalvøya. Fra da av har prosjektet vært fullfinansiert av Russland.

Kertsjbroen er et prestisjeprosjekt for president Putin, fordi en landbru mellom Krim og Russland senker logistikkostnadene betydelig.

Kertsjbroen

Strekning: Krasnodar kraj–Republikken Krim (E97)

Lengde: 19 kilometer

Fri høyde: 35 m

Største spenn: 227 meter

Krysser: Kertsjstredet

Brua er egentlig to bruer, dels mellom Krim og øya Tuzla (5,5 km), og mellom Tuzla og det russiske fastlandet (7 km). Strekningen over øya er 6,5 km.

Denne saken ble første gang publisert 24/05 2018, og sist oppdatert 23/05 2018