NOAH inngår Langøya-avtale med Hæhre

Fra 1. september overtar Hæhre ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved NOAHs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya.

Oppgavene vil være både massetransport og prosjektrelatert virksomhet relatert til å ferdigstille øya slik at lokalbefolkningen kan bruke denne til ulike friluftsformål.
Oppgavene vil være både massetransport og prosjektrelatert virksomhet relatert til å ferdigstille øya slik at lokalbefolkningen kan bruke denne til ulike friluftsformål. Foto: Noah
Publisert Oppdatert

Arbeidet skal pågå i mange år framover og avtalen innbefatter også nødvendig entreprenørarbeid rettet mot tilbakeføring av Langøya til ulike friluftsformål.

Tidligere har det vært Carl C. Fon AS som har hatt avtalen.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss Hæhre på laget. Hæhre er en svært kompetent og pålitelig entreprenør, som vil bidra til å sikre at vi etterlever de høye kravene vi stiller til helse, miljø og sikkerhet i arbeidene vi har foran oss sier adm. dir. i NOAH AS Carl Hartmann.

Signerte avtalen: Egil Solheim i NOAH og Erling Ekeren i Hæhre.
Signerte avtalen: Egil Solheim i NOAH og Erling Ekeren i Hæhre. Foto: Noah

Om Noah på Langøya:

Miljøbedriften NOAH AS med behandlingssenter på Langøya utenfor Holmestrand tar imot og behandler restprodukter fra over 200 industrikunder hovedsakelig fra Norge, men også noen fra Sverige og Danmark.
Restproduktene – som årlig utgjør ca. 1 million tonn - er typisk avfallssyre, aske fra forbrenningsanlegg og mange ulike fraksjoner av industriavfall og forurensede masser.
Restproduktene behandles og lagres trygt i tidligere kalksteinsbrudd på Langøya utenfor Holmestrand.

Kompetent og pålitelig

Avtalen er av betydelig størrelse og medfører at Hæhre i tett samarbeid med NOAH skal sikre at gjenstående entreprenøraktiviteter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte. Oppgavene som skal gjennomføres vil være både typiske driftsaktiviteter i form av eksempelvis massetransport, men også prosjektrelatert virksomhet relatert til å ferdigstille øya slik at lokalbefolkningen kan bruke denne til ulike friluftsformål.

Fast pakke mannskap og maskiner

Avtalen mellom NOAH og Hæhre innebærer at Hæhre stiller til rådighet en fast ressurspakke av mannskap og maskiner. NOAH skal, i tett samarbeid med entreprenøren, utnytte ressurspakken optimalt, ved at overskuddskapasitet etter løpende driftsaktiviteter utnyttes til å utføre lavere prioriterte driftsoppgaver og samt ulik type prosjektaktiviteter.

I slutten av juni var Hæhre ferdige med det forrige oppdraget på Langøya.
I slutten av juni var Hæhre ferdige med det forrige oppdraget på Langøya. Foto: Noah

Fraktet ut tre millioner tonn

Hæhre har utført oppgaver for NOAH også tidligere. Siste store prosjekt er utvidelsen av Sydbruddet som medførte at lagringskapasiteten for behandlet farlig avfall ble forlenget med 2 år – fra 2022 til 2024.

Ca. 3 millioner tonn stein ble hentet ut og transportert til Gilhusbukta i Drammen. Steinen blir her benyttet som fyllmasser – resultatet er ca. 140 mål med nyetablert grunn som skal utvikles til næringsformål. Siste del av utsprengningsprosjektet ble gjennomført i sommer.