Maskinopplæring:

Han vil ha mer kontroll

Fokuset på kompetanse øker, men han vil gjerne ha bedre kontroll og strengere sanksjoner for de som ikke bryr seg.

Tore Granlund, daglig leder og fagansvarlig i Granlund Kompetansesenter, mener det er viktig med strenge kontroller og strenge sanksjoner for ikke å ha papirene i orden på anlegget.
Tore Granlund, daglig leder og fagansvarlig i Granlund Kompetansesenter, mener det er viktig med strenge kontroller og strenge sanksjoner for ikke å ha papirene i orden på anlegget.
Sist oppdatert
To Hydrema 912DS står for massetransporten inne på opplæringsområdet.
To Hydrema 912DS står for massetransporten inne på opplæringsområdet.
Tor Granlund er en travel mann med åtte ansatte i bedriften og en telefon som sjelden er i ro. Her er han på vei ned til opplæringsfeltet.
Tor Granlund er en travel mann med åtte ansatte i bedriften og en telefon som sjelden er i ro. Her er han på vei ned til opplæringsfeltet.

Unngikk Alpine-smell

Granlund Kompetansesenter hadde opplæring for åtte tyske og østeriske maskinførere som skulle jobbe i Norge for en større norsk entreprenør. Da merket Tore en annen kultur og en noe negativ innstilling til hms og internkontroll, men dette ble snudd til det positive i ettertid og de så nytteverdien. Like etter denne gruppen var Granlund i ferd med å tegne avtale for en gruppe Alpine Bau-arbeidere, men plutselig kom konkursen. Nå er han glad det aldri ble noe av.

En kort kjøretur nord for Dal i Eidsvoll kommune svinger vi av ned i skogen og finner en av Norges største private opplæringsbedrifter for anleggsmaskiner. Tore Granlund, daglig leder og faglig ansvarlig i Granlund Kompetansesenter har lært opp maskinførere siden 1992. Han har hele tiden fulgt med på en bransje som har strammet seg opp, og i stor grad blitt kvitt cowboy-stempelet, men fortsatt savner han en mer aktiv og strengere kontroll ute på anleggene. Han mener det er et problem at noen klarer å lure seg unna.

- Arbeidstilsynet burde kontrollert mer og om det avdekkes at man ikke har kompetansebevis, burde sanksjonene vært strengere, slår Granlund fast.

Endringen

Den største bransjeendringen i hans øyne, skjedde på midten av 90-tallet. Selv om kravet til opplæring kom allerede på slutten av 70-tallet var det først med de nye forskriftene i 1998 at kravet ble innskjerpet både med tanke på krav til opplæring og den som kunne gjennomføre opplæringen. Dette var viktig siden det ikke var så mange som brydde seg før dette.

Høy etterspørsel

Nå er etterspørselen etter opplæring bare oppadgående. Store oppdragsgivere krever også mer og mer dokumenterbar kompetanse fra sine utførende parter. Statens vegvesen skal i følge Granlund nå ha ansatt egne inspektører som stopper anlegg som mangler arbeidsvarslingskurs, noe han synes er positivt. Selve kostnaden med å få seg kompetansebevis er høyt nok mener han.

Om prisen økes ytterligere, er han redd for at flere velger å kjøre ulovlig, noe som igjen peker tilbake på at det er for enkelt å slippe unna. Han spør seg også om det burde stilles bedre krav til typeopplæring på ulike vektklassene og når man går fra beltegraver til hjulgraver.

Et realistisk bilde

Han synes det er riktig med nyere maskiner for å gi et realistisk bilde på hva førerne skal sitte i ute på arbeidsplassen. Og selv om noen fortsatt bruker eldre maskiner, synes han maskinparken gjenspeiler hva elevene kommer til å møte der ute, relativt greit.

Om han kun hadde tenkt pris kunne han valgt å bruke en flåte 3,5-tonnere, men for å tilby en grei blanding av størrelser kjøpte han nylig inn en Hyundai 14-tonner. I samme omgang kjøpte de en hjullaster, en Hyundai HL730-9. Ellers består maskinparken av en 3,5-tonner, to 5,5-tonnereog en 8-tonner, samtlige fra Kubota. I tillegg har de to hjullastere fra Venieri på 7,5 tonn og to Hydrema-dumpere 912DS.

Det går relativt greit frem av bildet at Granlund er Hymax-kunde. At de brukte maskinene fra Hymax blir byttet inn til nye fra det samme firma, tyder på en forøyd kunde.

- Jeg hadde nok kjøpt hele maskinparken der, om de hadde dumpere, smiler Granlund.

Granlund Kompetansesenter har en fin maskinpark. Seks av ti maskiner er kjøpt hos Hymax.
Granlund Kompetansesenter har en fin maskinpark. Seks av ti maskiner er kjøpt hos Hymax.
Hymax-selger Nils Viberg har tydeligvis tatt godt vare på kunden her med seks maskiner fra Hymax i bakgrunnen.  Tore Granlund og instruktør Kjetil Andersen er fornøyde med å ha fått inn ny hjullaster og 14-tonner i maskinparken.
Hymax-selger Nils Viberg har tydeligvis tatt godt vare på kunden her med seks maskiner fra Hymax i bakgrunnen. Tore Granlund og instruktør Kjetil Andersen er fornøyde med å ha fått inn ny hjullaster og 14-tonner i maskinparken.
Granlund Kompetanse omsatte for 18 millioner kroner i opplæringsdelen av bedriften. Maskinene brukes kun til dette, noe annet er det ikke tid til uansett.
Granlund Kompetanse omsatte for 18 millioner kroner i opplæringsdelen av bedriften. Maskinene brukes kun til dette, noe annet er det ikke tid til uansett.

Denne saken ble første gang publisert 28/02 2014, og sist oppdatert 07/04 2017