Labbdalen bru blir sprengt:

Her sprenges brua

141 meter lange Labbdalen bru veide 1400 tonn og takket for seg tirsdag kveld.

Sist oppdatert

AnleggsMagasinets utskremte redaktør skvatt til da lydbølgen traff området hvor pressen (AnleggsMagasinet og NRK) fikk stå.

Byggherre Statens vegvesen sprengte brua 19:30 tirsdag kveld.

Labben Bru, i Stange i Hedmark,  med sine 141 meter i lengde og ni meter i bredde, veide 1400 tonn omtrent.

I løpet av de neste ukene vil restene av brua bli fjernet. Dette er en del av arbeidet med å sette den gamle vegtraseen tilbake til sitt opprinnelige.

video

Brua var en stålplatebærerbru med et betongdekke pluss vegdekke. Brua bestod av tre spenn som innebar to søylepar i betong under brua.

Brukte Plastikk

For å få den solide konstruksjonen til å legge seg ned, ble det boret inn sprengladninger (dynamittrør) i betongsøylene slik at disse kollapset.

For å kappe stålbjelkene i brua, ble det brukt spesielt plastisk sprengstoff. Totalt ble det brukt 100 kilo.

I følge Einar Søberg i Statens vegvesen, vil aktiviteten fortsette et år fremover på fellesprosjektet. Nå er det jernbanen som står for tur, og skal åpnes i november.

Opprydning i cirka tre uker
I perioden etter at brua er sprengt ned, skal betong og stål sorteres og kjøres bort.

Det er ventet at dette arbeidet vil ta omkring tre uker. Arbeidet med å sette området som er erstattet av tunnel og nye bruer tilbake til sitt opprinnelige, er imidlertid ikke ferdig før i 2016.

Tilbake til naturen

Den delen av E6 som er erstattet av tunnel og nye bruer er i ferd med å bli satt tilbake til sitt opprinnelige.

Derfor ble Labben bru, den gamle brua over Labbdalen som åpnet for trafikk i 1970, sprengt ned tirsdag 25. august 2015 klokken 18.30.

Denne saken ble første gang publisert 26/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017