Implenia skal bygge ny Frogner bru

Fikk brukontrakt på 64,1 millioner på fylkesveg 260 ved Sørum sentrum

Foran til venstre Halvard Leren, direktør i Implenia Region øst, og Nils Audun Karbø som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Bak fra venstre står Øyvind Pedersen som er prosjektleder i Implania, byggeleder Øyvind Moen i Statens vegvesen, prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statensvegen og seksjonssjef Elin Hermanstad Havik i utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Akershus. Foto: svv
Foran til venstre Halvard Leren, direktør i Implenia Region øst, og Nils Audun Karbø som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Bak fra venstre står Øyvind Pedersen som er prosjektleder i Implania, byggeleder Øyvind Moen i Statens vegvesen, prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statensvegen og seksjonssjef Elin Hermanstad Havik i utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen vegavdeling Akershus. Foto: svv
Sist oppdatert

Statens vegvesen har på vegne av Akershus fylkeskommune undertegnet kontrakt med Implenia Norge AS om bygging av ny Frogner bru på fylkesveg 260 ved Sørum sentrum.

Implenia skal:

  • Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesveg 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesvegen på hver side av brua.
  • Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelvegen på hver side av brua.
  • Rive eksisterende bru.
  • Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesveg 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesveg 260 og Hexebergveien.
  • Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.
  • Sette opp veglys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.
  • Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.

Starter etter sommeren

Etter samhandling og planlegging vil byggearbeidene starte etter sommerferien og ny Frogner bru vil åpne for trafikk i august 2020. I hele anleggsperioden vil myke trafikanter kunne krysse elva Leira ved Frogner bru. Det vil bli en periode med omkjøring for trafikanter på fylkesveg 260.

Kontrakten med Implenia Norge AS har en verdi på 64.099.568,- pluss moms. I tillegg kommer andre kostnader slik som blant annet planlegging og byggeledelse. Den totale kostnaden (usikkerhet på 10 prosent) for prosjektet er derfor på 105,4 millioner kroner i 2018-verdi.

Abonner på AnleggsMagasinet