Stian Brenden Maskinservice vant 5-årig driftskontrakt

Skal drifte 500 kilometer riks- og europaveger fra Lillehammer i sør til fjellovergangene mot Trøndelag og Vestland i nord og vest

Omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og europaveger med tilhørende gang- og sykkelveger, sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå kommuner.
Omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og europaveger med tilhørende gang- og sykkelveger, sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå kommuner. Foto: Stian Brenden Maskinservice/Facebook
Sist oppdatert

Kontrakten som entreprenørfirmaet Stian Brenden Maskinservice AS har inngått med Statens vegvesen, omfatter drift og vedlikehold av E6 Vingrom-Hjerkinn, E136 Dombås-Bjorli og riksveg 15 Otta-Strynefjellet, som til sammen utgjør ca. 500 kilometer.

Kontraktsperioden for de to førstnevnte strekningene er 2020-2025 mens riksveg 15 kommer inn fra 2021.

Stian Brenden Maskinservice vant den store driftskontrakten i konkurranse med to andre firmaer.

Asbjørn Stensrud (t.v.) i Statens vegvesen og Stian Brenden i Stian Brenden Maskinservice AS møttes denne uka for å markere tildelingen av det fem årige driftsoppdraget i Gudbrandsdalen.
Asbjørn Stensrud (t.v.) i Statens vegvesen og Stian Brenden i Stian Brenden Maskinservice AS møttes denne uka for å markere tildelingen av det fem årige driftsoppdraget i Gudbrandsdalen. Foto: Vidar Heitkøtter

- Etter innspill fra entreprenørbransjen selv, valgte vi i denne kontrakten andre tildelingskriterier enn bare laveste pris, som har vært vanlig til nå. I tildelingen av denne kontrakten telte oppdragsforståelse og gjennomføringsevne 30 prosent og pris 70. Stian Brenden var best både på pris og oppdragsbeskrivelse i forhold til sine konkurrenter, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen Drift øst.

Kontrakt for små og mellomstore entreprenører

Oppdraget som Stian Brenden AS har fått tildelt, omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og europaveger med tilhørende gang- og sykkelveger, sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå kommuner.

- Dette er ei stor driftskontrakt med blant annet flere krevende fjelloverganger. Når det er sagt, er dette ei type kontrakt som passer for små og mellomstore norske entreprenører, sier Stensrud. Han påpeker at det er viktig for rekrutteringa til driftsfaget og at det skaper lokale arbeidsplasser. Lokalkunnskap Stian Brenden Maskinservice AS starter driftsoppdraget for Statens vegvesen i Gudbrandsdalen 1. september 2020.

- Vi ser fram til samarbeidet med Stian Brenden og hans folk. De har god lokalkunnskap om vegnett og værforhold i Nord-Gudbrandsdalen samtidig som de fra tidligere oppdrag er godt kjent med forholdene på de øvrige vegene i driftsområdet, avslutter seksjonssjef Asbjørn Stensrud.