Lyst ut: Ny bru over Storelva

Det skal bygges en ny bru over Storelva i Øksnes kommune i Nordland, og jobben er lyst ut med tilbudsfrist 6. april 2018.

Denne skal rives og bygges ny. Nede i buskaset renner Storelva. Foto: Google street view
Denne skal rives og bygges ny. Nede i buskaset renner Storelva. Foto: Google street view
Sist oppdatert

Det er brua over Storelva i Øksnes kommune i Nordland som skal rives og bygges ny.

100 % pris

Tildelingskriteriene er det liten tvil om for på Doffin står det om oppdraget;

kriterier angis i prioritert rekkefølge: Laveste pris - 100% vektet

Jobben skal være ferdig innen oktober og omfatter blant annet:

Fv. 939 Storelva. Illustrasjon: Svv
Fv. 939 Storelva. Illustrasjon: Svv
  • Etablering av ny bru, med adskilt gang-/sykkelfelt
  • Om lag 320 meter omlegging av dagens fv. 939
  • Bygging av gang-/sykkelveg
  • Oppsetting av vegbelysning
  • Etablering av avløpsløsning for en eiendom
  • Rivning av eksisterende kulvert/stålrør

Storelva er en del av det verna Alsvåg vassdraget i Nordland.

Prosjektet omfatter om lag 320 meter omlegging av dagens Fv. 939 og bygging av gang-/sykkelveg, oppsetting av vegbelysning.

Etablering av avløpsløsning for en eiendom og rivning av eksisterende kulvert/stålrør og etablering av ny bru, med adskilt gang-/sykkelfelt, over Storelva i Øksnes kommune. Storelva er en del av det verna Alsvåg vassdraget i Nordland.

Abonner på AnleggsMagasinet