Dette er NCC sin største kontrakt noensinne

Det blir kake av slikt.

Sekstetten fra SVV som styrer Numedalskontrakten. F.f.v. Mariann Bråten, Lasse Berge og Kjetil Bø,. B.f.v. Bjørn Nyhus, Erling Nerol og Øistein Muggerud Eriksen. Foto: Statens vegvesen
Sekstetten fra SVV som styrer Numedalskontrakten. F.f.v. Mariann Bråten, Lasse Berge og Kjetil Bø,. B.f.v. Bjørn Nyhus, Erling Nerol og Øistein Muggerud Eriksen. Foto: Statens vegvesen
Publisert

Ikke rart det feires med smil og kaker i dag. NCC har nemlig signert kontrakt på 350 millioner kroner eks moms for den såkalte Numedalskontrakten. Den gjelder drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i sju av 21 Buskerud-kommuner.

Kontrakten er nå utvidet fra fem til åtte år og omfatter 413 kilometer fylkesveg og 16 kilometer gang/sykkelveg.

Entreprenøren har i tillegg opsjon på ett års forlengelse av kontrakten fra høsten 2026 til høsten 2027.

NCC største driftskontrakt feiret med kake. Foto: Statens vegvesen
NCC største driftskontrakt feiret med kake. Foto: Statens vegvesen

Fv 40 er hovedåren gjennom Numedal fra Kongsberg til Geilo. Den binder to av de viktigste øst-vest vegene i Sør-Norge sammen, E134 gjennom Kongsberg og rv. gjennom Hallingdal.

NCC har også eksisterende kontrakt i området med en varighet på fem år. NCC hadde lavest bud, vel 15 millioner lavere enn nummer to som var Mesta.

Kontrakt signeres f.v. direktør Anders Høvik i NCC, fylkesvaraordfører Olav Skinnes og Kjell Ingter Davik. Foto: Statens vegvesen
Kontrakt signeres f.v. direktør Anders Høvik i NCC, fylkesvaraordfører Olav Skinnes og Kjell Ingter Davik. Foto: Statens vegvesen