Flytebru her vil koste 16,5 milliarder

Netto nytte for Bjørnafjorden-prosjektet er beregnet til 17 milliarder kroner.

En endeforankret flytebru er en av mulighetene over Bjørnafjorden.
En endeforankret flytebru er en av mulighetene over Bjørnafjorden. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Prosjektet skal gi en landfast vegforbindelse for E39 mellom Stord og Bergen, med en 5,5 kilometer lang flytebru over Bjørnafjorden.

Vegdirektøren mener prosjektet har en uvanlig høy samfunnsnytte.

En time kortere reisevei

Når prosjektet blir realisert bil det endre samferdselen i denne delen av landet for alltid!
Terje Moe Gustavsen (Vegdirektør)

Netto nytte for prosjektet er beregnet til 17 milliarder kroner. En stor del av dette ligger i at reisetiden fra Stord til Os blir redusert fra halvannen time til en halv time.

Vil avløse tre ferger

Prosjektet vil avløse tre fergesamband; Sandvikvåg - Halhjem, Halhjem - Våg og Jektevik - Hodnaneset.

Hordfast

Hordfast er en del av prosjektet Ferjefri E39 med mål om å gjøre hele stamveien på Vestlandet ferjefri.
Det er ikke mulig med tradisjonell bru over Bjørnafjorden, som er over 550 meter dyp og 5 kilometer bred.
Anleggskostnadene ble i 2013 anslått til 19 milliarder, mens kostnadene i 2016 ble anslått til 43 milliarder kroner.
Fylkesmannen i Hordaland kritiserte planene for ikke å ta godt nok hensyn til naturmiljø langs den foreslåtte traseen og mente en eventuell utbygging vil bli det største naturinngrepet i moderne tid.

Kostnadsreduksjon

E39 Stord – Os har et kostnadsanslag på 35 milliarder 2016-kroner.

Flytebru over Bjørnafjorden utgjør 16,5 milliarder kroner av dette.

I Nasjonal transportplan ligger prosjektet inne med en kostnadsramme på 40 milliarder kroner.

Kryssingen av Langenuen mellom Stord og Tysnes har vær diskutert mye. Både det midtre og det sørlige alternativet har sine støttespillere. Vegvesenet sender over begge alternativene, B og F, til Samferdselsdepartementet.

Går for B

Statens vegvesen anbefaler det midtre alternativet (B) fordi brua blir knyttet til det vegnettet på Stord som har den høyeste standarden og som vil tåle trafikken i noen år før det blir nødvendig med utvidelse.

Alterntative vegtraseer som skal utredes.
Alterntative vegtraseer som skal utredes. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet tar ikke stilling til om det skal være sideforankra eller endeforankra flytebru, det skal vurderes i en egen reguleringsplan.

Det pekes på at prosjektet er komplekst med lange fjordkryssinger, derfor er det knyttet større usikkerhet til kostnader enn det som er normalt for vegprosjekt.

Miljøpartiet De Grønne mener at en utbygging vil føre til mer trafikk inn mot bergensområdet og gjøre det vanskeligere å få gjennomført ambisjonene om nullvekst i biltrafikk i byområdet.
Miljøpartiet De Grønne mener at en utbygging vil føre til mer trafikk inn mot bergensområdet og gjøre det vanskeligere å få gjennomført ambisjonene om nullvekst i biltrafikk i byområdet. Foto: Statens vegvesen