Oppgradering av vegen mellom Skaidi og Hammerfest

Arbeidet med å oppgradere riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest er i gang.

Det er 5,2 kilometer mellom Skaidi og Skuggelv som skal utbedres i første omgang. I tillegg kan Anlegg Nord AS få opsjon på arbeidet de neste 3,5 kilometerne fram til Arisberg.
Det er 5,2 kilometer mellom Skaidi og Skuggelv som skal utbedres i første omgang. I tillegg kan Anlegg Nord AS få opsjon på arbeidet de neste 3,5 kilometerne fram til Arisberg.
Sist oppdatert

Altafirmaet Anlegg Nord AS startet forrige uke arbeidet med å oppgradere riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest. Entreprenøren har rigget i området ved Skaidi de siste par ukene, men fra nå blir det full aktivitet på anlegget.

Omfattende prosjekt

Strekningen mellom Skaidi og Skuggelv er den første delen av et omfattende riksvegprosjekt fra E6 og fram til Hammerfest by, en strekning på om lag 6 mil. Vegen er en del av transportaksen Alta-Hammerfest, som trekkes fram som ett av seks vekstområder i Nord-Norge i transportetatenes Nordområdemelding. Vegen er viktig både for næringsliv og syketransport i Finnmark.

Riksveg 94 er en ulykkesbelastet strekning, med flere flaskehalser. Nå skal vegen utvides til 8,5 meters bredde, svinger skal rettes ut og rasutsatte partier sikres. I tillegg vil regulariteten vinterstid bli bedre.

Første del

Altafirmaet Anlegg Nord AS har fått kontrakt på den første parsellen, som omfatter den 5 kilometer lange strekningen fra Skaidi til Skuggelv. Dette arbeidet skal være ferdig høsten 2016. Firmaet har i tillegg opsjon på det videre arbeidet fram til Arisberg.

- Vi er veldig fornøyde med at det er en lokal entreprenør som er i stand til å påta seg oppdraget til en konkurransedyktig pris, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

 

Gradvis utbygging

De totale kostnadene med den første strekningen er beregnet til 235 millioner kroner.

Det pågår arbeid med reguleringsplaner for tre av de neste parsellene. I Nasjonal transportplan for inneværende periode er det satt av 550 millioner kroner til riksveg 94 i perioden 2018-2023. Det er imidlertid allerede klart at de totale kostnadene vil bli høyere, og Statens vegvesen arbeider med nye anslag.

 

Regionvegsjef Torbjørn Naimak sier at den videre utbyggingen ikke vil fortsette nordover direkte fra Arisberg.

- Vi vil prioritere parsellene der det er størst behov først. Strekningen nærmest Hammerfest by kan være den mest aktuelle å gå videre med, sier regionvegsjefen.

Denne saken ble første gang publisert 13/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017