Omsider tar Oslo tak i svevestøvet

Hovedstadens veger blir merkbart renere. Noen ønsker det velkomment, andre synes det kommer lovlig sent og atter andre mener det er feil fokus.

Etter det vi forstår, blir det slutt på lediggangen for feiing– og høytrykkspylemaskinene i Oslo.
Etter det vi forstår, blir det slutt på lediggangen for feiing– og høytrykkspylemaskinene i Oslo. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Knut Olav Nilsen er driftssjef i Vaktmesterkompaniet. Nå gleder han seg over det han kaller Oslo kommunes «helomvending».

– Jeg har vært med på dette i mange år i samarbeid med både Vegvesenet og kommune. Trondheim har lenge vært i førersetet, men nå kommer Oslo også. Det er veldig bra, sier Nilsen, og peker på sine feie– og høytrykkspylere i hallen på Furuset.

Konkurranse

Samtaler med Nilsen og andre vitner om en aldri så liten konkurranse mellom særlig Oslo og Trondheim i kampen for å holde luften ren for svevestøv.

– I lengre tid har Trondheim kunnet vise til en offensiv holdning, både politisk og faglig, med gode resultater. Men vi må huske på noe så enkelt som at Oslo er en mye større by, framholder Knut Olav Nilsen.

Videre minner han om at det er utplassert forholdsvis langt flere målestasjoner i Oslo enn i Trondheim. Med andre ord går Oslo grundigere til verks på dokumentasjonssiden. Det synes Nilsen er seriøst og betryggende.

Sett lyset

De mest svevestøvbelastede vegene i Oslo er Statens vegvesens riksveger, på grunn av farten som virvler støvet opp. På den annen side har kommunen ansvar for et overveldende større vegsystem.

– Vegvesenet har vært på hugget i lang tid, følger nøye med på luftmålingene fra NILU og iverksetter tiltak. Riksvegene feies og vaskes mye mer nå enn for sju, åtte år siden.

Nilsen berømmer Oslo kommune for å ha «sett lyset». Nå stiller kommunen krav om både feiing og høytrykksspyling i kontrakten, og Vaktmesterkompaniet er klar med sine tre rotorcleanmaskiner.

– Vi ser at kommunen bevilger nå mye mer penger til vegrengjøring, og det er helt nødvendig. Det handler om å holde seg innenfor eller utenfor loven og svevestøvskravene, sier Nilsen.

Ble de lurt?

Eyvind Brynildsen i østfoldbedriften Asfalt Remix forstår at norske vegmyndigheter må få bestemme over egne veger. Det finnes imidlertid eksempler på regelrette uetterretteligheter, slik han ser det.

– For fire år siden gikk Vegvesenet ut og ønsket seg mer høytrykksspyling og feiing av veger og tunneler. God idé, tenkte vi, og kjøpte inn et par maskiner til 12 millioner. Men oppdragene har latt vente på seg. Nå har vi slitt med tungt og kostbart utstyr som må brukes til helt andre oppgaver enn det var tiltenkt, forklarer Brynildsen.

Om det skal kalles uetterrettelighet eller lureri, overlates til akademikerne å diskutere.

Velkommen etter

Når Brynildsen nå erfarer at Oslo kommune satser på fornuftige tiltak mot svevestøv, sier han bare; velkommen etter.

Irritasjonen er imidlertid ikke større enn at Asfalt Remix skal samarbeide med Vaktmesterkompaniet om å prise feiing og spyling i Oslo. De to dyre maskinene er dermed nærmere sine planlagte oppgaver enn noen gang.

– Hvis det er slik at Oslo kommune har sett lyset og vil ha vegene vasket, er det kjempebra og helt konge. Da skal vi få bort svevestøvet effektivt.

På villspor

Entreprenør, sivilingeniør og tidligere seniorkonsulent i Veiteknisk Institutt, Per Syvaldsen, er på langt nær så fornøyd med svevestøvpolitikken som andre. Han kritiserer sterkt det han oppfatter som svevestøvforskning på villspor.

– Svevestøv er blitt en politisert, betent materie, og skytset rettes ensidig og urettmessig mot vegtrafikken.

– Rapporter, for eksempel fra Statistisk Sentralbyrå, har vist at en uberettiget stor andel av det totale svevestøvet tilskrives bilene. Fyring i boliger og industri står for en større svevestøvkonsentrasjon.

Feil premisser

Syvaldsen mener derfor at miljøpolitikken styres på feil premisser, og at det er et demokratisk problem. Han hevder at den store innsatsen settes inn upresist, og ikke i retning av rentbrennende ovner i byene.

– Hver gang problemstillingen svevestøv er i media ser vi hvor lett spill miljøbevegelsen og det politiske Oslo har; biltrafikken er skurken.

– Og hver gang ser vi hvor lite flinke vi nordmenn er til å protestere, sier Syvaldsen, som synes det er skremmende å se hvor kunnskapsløst og populistisk biltrafikken brukes i miljøpolitikken.

– Det er bare å innrømme at miljøsiden er dyktige til å opprettholde et feil inntrykk, og i Oslo er de spesielt flinke.

Denne saken ble første gang publisert 05/04 2019, og sist oppdatert 04/04 2019