PST ønsker terrortips

Sprengstofflagre er spredt rundt om i Norge på godt over 900 steder.
Sprengstofflagre er spredt rundt om i Norge på godt over 900 steder. Foto: Geir Hasle
Publisert

PSTs årlige trusselvurdering analyserer mulige anslag mot nasjonens sikkerhet (les; terror). Tjenesten vektlegger at tips fra «tredjepart» var første tegn i ett av fire avvergede angrep.

Alltid en første gang

Sprengstoff er terroristenes foretrukne våpen. Derfor kan vi anta at anleggsbransjen med alle sine sprengstofflagre er interessante mål for terroristene. PST ber aktørene om hjelp til å hindre at eksplosiver havner i gale hender.

Føre var–prinsippet bygger på at det alltid er en første gang for hendelser. Det gjelder også den potensielle faren for at sprengstoff kan havne i hendene på terrorister. Derfor ber PST alle aktører med sprengstofflagre om å ha øyne og ører med seg i sitt daglige virke, og være oppmerksomme på at de er attraktive for onde, villede handlinger.

PST minner om at vi lever i et sårbart og gjennomsiktig samfunn, og at det har sin pris. Det betyr at motiverte mennesker som vil, kan forholdsvis enkelt skade andre. Mange av dem lager bombene selv, men delproduktene kan også stjeles. Det er dette budskapet formidler til anleggsbransjen.

PST trenger rett og slett hjelp for å stoppe enda flere av dem som vil markere politiske og/eller religiøse oppfatninger med vold.

Stor oppfinnsomhet

Innbrudd i sprengstoffcontainere bare er én mulighet. En annen er å true en kompetent ansatt til å åpne et lager eller bli ufrivillig instruktør. Er det noe terrorens historie har vist, er det at oppfinnsomheten er stor på den gale siden.

Derfor; vær bevisst mistenkelig adferd rundt sprengstofflagrene. Meld fra til politiet om aktiviteter som kan minne om rekognosering. Det samme gjelder umotivert eller påtagelig interesse for sprengstoffkurs. Bransjen bes også om å være restriktiv med Informasjon som kan brukes i selvstudier.

Sprengstofflagre er spredt rundt om i Norge på godt over 900 steder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har som mål å gjennomføre tilsyn i hver region hvert femte år. Dette er ikke tilstrekkelig, og handler mest om systemkontroller og «skallsikring», med fokus på alarmer, låser, gjerder, containere osv. Tilsynene, 14 i tallet årlig, kan med andre ord ikke sammenlignes med vareopptellinger.