Her går spaden i jorda i mai

Mulig at det blir rekord fra planvedtak er fattet til bygginga er i gang.

Reiensvingen på E16 er et av de ulykkesutsatte punktene på strekningen Fagernes-Øylo som skal utbedres for å gi trafikantene en mer trafikksikker veg med bedre framkommelighet.
Reiensvingen på E16 er et av de ulykkesutsatte punktene på strekningen Fagernes-Øylo som skal utbedres for å gi trafikantene en mer trafikksikker veg med bedre framkommelighet. Foto: Eli Ramstad/Statens vegvesen
Sist oppdatert

Nord-Aurdal og Vestre Slidre har vedtatt reguleringsplanene for utbedringen av E16 gjennom sine kommuner.

Dermed er tre av fem reguleringsplaner for utbedringen E16 Fagernes-Øylo i Valdres i boks.

- Dette betyr at spaden kan settes i jorda allerede i begynnelsen av mai, som planlagt, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen, - noe som nærmest må være rekord fra planvedtak er fattet til bygginga er i gang.

Brødrene Dokken AS

Det er Brødrene Dokken AS som skal utbedre E16 Fagernes-Øylo for Statens vegvesen. Utbedringsarbeidet på hele strekningen er anslått å ta ca. to og et halvt år og skal være ferdig høsten 2023.

Ble enige

En intens periode med behandling av innsigelsene til de tre reguleringsplanene er dermed over. Da planene ble lagt ut på høring ved årsskiftet, kom det kom inn mange merknader, særlig fra offentlige etater.

- Etter forhandlinger og tett dialog med Fylkesmannen i Innlandet, som hadde de fleste merknadene, fikk vi tidligere denne uka beskjed om at Fylkesmannen ikke lenger har innsigelser til planene, sier en lettet Westerbø. Han berømmer samtidig kommunene for godt samarbeid seg imellom i denne perioden, og, ikke minst, for å ha stått på for å få til enighet mellom partene.

Tre av fem reguleringsplaner vedtatt Torsdag 23. april vedtok kommunestyret i Nord-Aurdal reguleringsplanen for E16 Stavenjord-Øddeberge mens Vestre Slidre vedtok planene for E16 Rønsvegen-Kongevegen og E16 Einang-Reiensvingen.

Dermed er tre av til sammen fem reguleringsplaner for utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen mellom Fagernes og Øylo, vedtatt.

De to andre med byggestart 2021

De to gjenstående reguleringsplanene, som omfatter den nordligste delen av strekningen, blir lagt ut på nytt offentlig ettersyn før sommeren 2020 med tanke på politisk behandling og vedtak i Vestre Slidre og Vang til høsten. Skjer det, blir det byggestart her tidlig i 2021.

Men først starter altså bygginga av den sørlige delen av strekningen nå i begynnelsen av mai.

Klart for byggestart

En del grunneiere må avstå grunn ved utbedringen av E16. Grunnervervet i forbindelse med de tre nylig vedtatte reguleringsplanene er godt i gang.

- I Ulnes og Røn har vi kjøpsavtaler eller avtale om tiltredelse på alle eiendommer som vi har behov for til E16-prosjektet, og vi har også avtale om tiltredelse for de fleste av de berørte eiendommene mellom Einang og Reien. Byggestart i mai vil kun omfatte eiendommer hvor det foreligger avtale om tiltredelse, sier Knut Westerbø.

Denne saken ble første gang publisert 29/04 2020, og sist oppdatert 28/04 2020