Kruse Smith signerte elektronisk

Prosjektet vil sysselsette 80 ansatte sammen med UE Stangeland Maskin.

Bildet er fra Skypemøtet med utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik og anleggsdirektør i Kruse Smith som signerer kontrakten. Byggeleder i Statens vegvesen Inge Drarvik, avdelingsleder tunnel i Kruse Smith Dreng Viki og prosjektleder for Sykkelstamvegen Kari Smådal Turøy deltok også på det elektroniske signeringsmøtet.
Bildet er fra Skypemøtet med utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik og anleggsdirektør i Kruse Smith som signerer kontrakten. Byggeleder i Statens vegvesen Inge Drarvik, avdelingsleder tunnel i Kruse Smith Dreng Viki og prosjektleder for Sykkelstamvegen Kari Smådal Turøy deltok også på det elektroniske signeringsmøtet. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
Sist oppdatert

Stavanger: Signerte byggekontrakt elektronisk.

I går 16.04 signerte Statens vegvesen byggekontrakten med Kruse Smith Entreprenør AS som skal bygge den nye sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden.

Det ble gjort via Skype.

95 + 20 millioner

Kruse Smith Entreprenør AS var billigste tilbyder på å bygge sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden og kontrakten på 95 074 935,- kroner ble signert av begge parter via skype.

– Vi ser frem til at vi kommer i gang med byggingen allerede til sommeren, og kanskje tidligere, sier prosjektleder for Sykkelstamvegen i Statens vegvesen, Kari Smådal Turøy.

Opsjon på kontrakts utvidelse

Hun håper kontrakten kan bli enda større.

─ Vi jobber og håper på å få de nødvendige midlene som skal til for at vi også kan bygge nye portaler, da vil kontraktens verdi vokse med nesten 20 millioner kroner. Men vi er veldig fornøyd med at det ble midler til å utvide det sørgående løpet med en havarinisje. Det vil gjøre det lettere for nødetatene å komme gjennom tunnelen i en nødsituasjon, spesielt når det nye sykehuset er på plass er det viktig at fremkommeligheten for nødetater er god, sier prosjektlederen.

Sysselsetter 80 ansatte i koronasituasjonen

For Kruse Smith og underentreprenør Stangeland Maskin betyr kontrakten at de kan sysselsette 80 ansatte i byggeperioden.

– Koronasituasjonen gjør at denne jobben passer oss ekstra godt. Vi er takknemlige for sysselsettingen prosjektet gir for Kruse Smith og andre lokale underentreprenører. Totalt vil over 80 ansatte bli involvert med en gjennomsnittlig bemanning på 30-35. Vi er også glade for å ha med oss Stangeland Maskin AS som underentreprenør på maskinarbeid, sier anleggsdirektør Bjørn Velken.

Han forteller at planlegging starter umiddelbart og forberedende arbeider på plassen er tenkt etter 17.mai.

Planen er å starte arbeidet i det sørgående tunnelløpet på E39 når skoleferien starter 19. juni.

Korona kan gi raskere oppstart

– I samarbeid med Statens vegvesen vil vi vurdere om det mulig å starte arbeidet tidligere.

Dette henger sammen med koronasituasjonen som fører til langt færre biler gjennom tunnelene, sier Velken.

Tunnelene på E39 gjennomi Auglendshøyden har den største trafikken i Stavanger, og i en normal situasjon er det over 60.000 biler i døgnet.

De siste ukene har trafikken blitt vesentlig mindre, som gjør at trafikkavviklingen med å stenge det ene løpet ikke fører til store trafikale problemer.

Abboner på AM og TM:

Ønsker du kun å bestille denne utgaven? Send SMS med kodeord "TAB203" til 2205. Bladet kommer da rett i postkassen, og koster kr 149,-

OBS: Husk at TransportMagasinet i april måned 2020 har tidenes tilbud på abonnement. For kun 545 kroner, får du 10 utgaver av både TM og AM hjem i postkassen det neste året. Send SMS til 2205, skriv TAB 4

Statens vegvesen har utarbeidet faseplaner med følgende hovedmoment: Toveis-trafikk i nordgående løp på E39 i sommer mens det sørgående løpet blir stengt for å rive taket og innredningen.

Deretter skal tunnelen utvides og sikres. Det blir normal trafikk på E39 når sykkeltunnelen blir sprengt høsten 2020, men trafikken må stoppes i korte perioder i forbindelse med sprengning. Trafikken blir ledet gjennom sykkeltunnelen med to kjørefelt når denne er ferdig, og da vil sørgående løp på E39 innredes med nye takplater og nytt elektrisk anlegg.

Denne saken ble første gang publisert 17/04 2020, og sist oppdatert 16/04 2020