Innbyr til å utarbeide reguleringsplan

Statens vegvesen inviterer rådgivere til å gi tilbud på utarbeidelse av reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Slependen.

Systemløsning i vedtatte kommunedelplaner.
Systemløsning i vedtatte kommunedelplaner. Foto: Vegvesen
Publisert

Planen omfatter ny E18, ny lokalveg, egen bussveg og en høystandard sykkelløsning. Nå innbyr byggherren rådgivere til å utarbeide tilbud på utarbeidelse av reguleringsplanen.

Meddelelse om valg av rådgiver er satt til medio mars 2020 og fristen for ferdigstillelse er 26. juni 2022.

Omorganisering:

Prosjektet ligger i 2019 under prosjektavdelingen i Region øst. Prosjektet er organisert under prosjektet E18 Vestkorridoren med Grete Tvedt som prosjektleder.
Statens vegvesen vil bli omorganisert 1. januar 2020. Da vil prosjektet bli en del av portefølgen til Utbyggingsdivisjonen som vil jobbe med planlegging, prosjektering og utbygging av store prosjekter.

Prosjektet E18 Ramstadsletta-Slependen er en del av E18 Vestkorridoren, som omfatter E18-korridoren mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.

E18 vestover fra Oslo er i dag en av landets mest belastede veger, med mye kø og problemer for både buss og bil.
E18 vestover fra Oslo er i dag en av landets mest belastede veger, med mye kø og problemer for både buss og bil. Foto: Vegvesen

E18 vestover fra Oslo er i dag en av landets mest belastede veger, med mye kø og problemer for både buss og bil. Køene gir forsinkelser for kollektivtrafikken og et tidstap for vegtransporten som er av stor økonomisk betydning for samfunnet. Det mangler også lokalveger som kan dekke det lokale reisebehovet.

Eksisterende E18 har funksjon som både hovedveg og lokalveg, der det er relativt kort avstand mellom kryssene. Dette gir et komplisert kjøremønster der det ofte oppstår lokale flaskehalser, og svært ujevn avvikling og fart. Dette resulterer i uhell og ulykker. Det går en viktig sykkelforbindelse med varierende standard langs strekningen