Førdepakken vedtatt:

Stortinget har vedtatt Førdepakken

Tiltak i og rundt Førde for 1,6 milliarder kroner starter første halvår 2016.

Det er nå klart for investeringer i og rundt Førde for 1,65 milliarder kroner.
Illustrasjon: Førdepakken.no
Det er nå klart for investeringer i og rundt Førde for 1,65 milliarder kroner. Illustrasjon: Førdepakken.no
Sist oppdatert

Det skal bygges opp til 20 tiltak i og omkring Førde sentrum, for ca 1,65 milliiarder kroner, oppjustert til 2015 kroner. Arbeidet med planlegging og prosjektering er i gang. Bygging av bomstasjoner og de første prosjektene vil starte i løpet av andre halvår 2016.

Førdepakken omfatter 20 prosjekt og tiltak på riksveg, fylkesveg og kommunal veg, blant annet disse:

Bygging av 550 meter ny fylkesvei på strekninga Angedalsvegen – Hafstadveien. Prosjektet omfatter ny vei og bru over Jølstra, med tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.

Prosjektet "Fylkesvei 481 Angedalsvegen: Førdehuset – Prestfossbrua -  Skora" har en samla lengde på 2,8 kilometer og vil gi en bedre og tryggere trasé for gående og syklende. Tiltakene vil også lette tilkomsten til Førde sentralsykehus.

Prosjektet "E39/riksvei 5 Fjellveien som hovedgate": Omfatter en strekning på omtrent en kilometer i Hafstadveien, frå avkjøringa til Naustdalsveien og fram til E39. Strekningen blir utvida med bredere kjørefelt og sykkelfelt på begge sider av veien.

Ny fylkesvei på den vel 500 meter lange strekninga Halbrendsøya – Øyrane. Prosjektet omfatter ny bru over Jølstra og tilkopling til eksisterende kommunal vei med samband til rundkjøring og riksvei 5, med fortau på begge sider av veien. 100 millioner kroner er satt av til uspesifiserte sentrumstiltak. Det er lagt opp til at midlene blir brukt til gang- og sykkelveier og mindre utbedringer.   

Denne saken ble første gang publisert 23/06 2015, og sist oppdatert 07/04 2017