Transportsentralen Tønsberg AS:

Transportsentral med klart anleggsfokus

Hvert år frakter TS Tønsberg hundretusener av kubikkmeter med høy lojalitet og flinke sjåfører.

På Ilebekke utenfor Tønsberg skal JM Bygg sette opp 50 boliger. Arnadal Anlegg, med maskinfører Lars Solberg, er inne og gjør klar for utbygging. Her lesser han på en fireaksla Scania R560 til Dag H. Johansen med Ole Johnny Bakken bak rattet.
På Ilebekke utenfor Tønsberg skal JM Bygg sette opp 50 boliger. Arnadal Anlegg, med maskinfører Lars Solberg, er inne og gjør klar for utbygging. Her lesser han på en fireaksla Scania R560 til Dag H. Johansen med Ole Johnny Bakken bak rattet.
Sist oppdatert
Reny Eliassen, daglig leder i Transportsentralen Tønsberg, kan ikke være langt unna mobilen til en hver tid. Her ordner han med oppdrag i ly fra regnet i en container.
Reny Eliassen, daglig leder i Transportsentralen Tønsberg, kan ikke være langt unna mobilen til en hver tid. Her ordner han med oppdrag i ly fra regnet i en container.
Maskinfører Torbjørn Solheim, veileder bilene på tipplassen. Han er også en av veteranene i Transportsentralen Tønsberg.
Maskinfører Torbjørn Solheim, veileder bilene på tipplassen. Han er også en av veteranene i Transportsentralen Tønsberg.
Tipplassmaskin i form av en svært godt innkjørt Komatsu PC220. Den blir beskrevet som å bruke hydraulikkslanger og diesel ukritisk, men den starter alltid!
Tipplassmaskin i form av en svært godt innkjørt Komatsu PC220. Den blir beskrevet som å bruke hydraulikkslanger og diesel ukritisk, men den starter alltid!
20 asfaltbiler har stadig mye oppdrag, ikke minst på grunn av samarbeidet med Lemminkainen. Foto: Reny Eliasen.
20 asfaltbiler har stadig mye oppdrag, ikke minst på grunn av samarbeidet med Lemminkainen. Foto: Reny Eliasen.
Krankjøring har vanligvis de beste marginene i TS. Foto: Reny Eliasen.
Krankjøring har vanligvis de beste marginene i TS. Foto: Reny Eliasen.

Transportformidlingssentralen i Tønsberg ble startet for over 60 år siden, i dag har Transportsentralen Tønsberg AS 29 bileiere som også er aksjonærer med en aksje hver.

40 biler

Til sammen har de 40 biler og med innleide teller de 50. Det kjøres med dumperbiler, asfaltbiler og kranbiler og stort sett alle merkene er representert.

Reny Eliassen, daglig leder i Transportsentralen Tønsberg AS, forteller om en slapp juni-måned, men etter det har det tatt seg opp.

Marginene

Av bilene er 20 dumperbiler, 20 asfaltbiler og 10 kranbiler. Reny ser at det er krankjøring som har best marginer av de tre, men hovedpoenget er å holde hele bilparken i drift. Med en gjeng bileiere som han beskriver som svært lojale og stabile, har han uansett full tillitt til at jobben blir gjort bra. Apropos lojalitet, den eldste i TS ga seg med kjøringa like etter ferien, 82 år gammel.

Deponiutfordringen

Deponi er som vanlig svært viktig i denne bransjen, det er en brekkstang for å få kjøring. Siden 2001 har de deponert to millioner kubikkmeter her, hovedsakelig med TS egne biler. Dette er i utgangspunktet et nedlagt pukkverk og er deponi for rene fyllmasser. Det skal avvikles og omreguleres til boliger om noen år. Da vil det bli til flotte tomter med utsikt over Oslofjorden.

Men problemet med å skaffe nytt tippområdet blir overlatt til Reny og TS-gjengen, noe som ikke er lett. Han stusser stadig over kontrollene de blir utsatt for, mens alle vet det foregår ulovlig deponering i kroker og kriker rundt omkring.

- Når folk fra fylkesmannen kommer for å kontrollere oss, er det irriterende å tenke på at de som faktisk gjør alt ulovlig slipper unna, kommenterer han.

E18 og Lemminkainen

Det ser ut til å bli bra med aktivitet fremover for Tønsberg-bilene. Blant annet får de all kjøring for IEC Construction på Brunstad-utbyggingen, hvor 100.000 kubikkmeter skal kjøres vekk.

Samarbeidet med Lemminkainen gir stadig mer kjøring og TS har hatt, og vil få mye kjøring til nye E18.

Strekningen fra Gulli til Holmen har utgjort det foreløpig største enkeltprosjektet med kjøring av 200.000 kubikkmeter masse og 400.000 kubikkmeter stein.

Dispensasjon eller ikke?

Ved å kjøre på veivedlikehold, med blant annet Lemminkainen og Asfalt Remix, gjelder arbeidsmiljøloven, men man får fritak for kjøre og hviletid. Dette gjelder ikke på nyanlegg, noe Reny søkte statens vegvesen om dispensasjon for, men han fikk aldri noe svar.

Han nevnte dette for Bård Hoksrud, og FRP-politikeren synes man i hvert fall burde kunne forvente et svar. Reny har arbeidet med denne bransjen i en mannsalder, så han er ikke veldig overrasket over slike ting lenger.

Han har vært i denne bransjen i mange år og beskriver den i dag som å være preget av harde anbudsrunder hvor man må tørre å gå lavt, men samtidig sette krav.

- Det kan gå greit å kjøre billig, men da må det gå unna og, forklarer han.

En Cat D5M fra 1999 gjør nytta uten å klage. 13.000 timer viser telleren, da sluttet den også å telle. Torbjørn beskriver den som svært god og komfortabel å kjøre, dessuten kan den nærmest gå på vannet med de brede beltene.
En Cat D5M fra 1999 gjør nytta uten å klage. 13.000 timer viser telleren, da sluttet den også å telle. Torbjørn beskriver den som svært god og komfortabel å kjøre, dessuten kan den nærmest gå på vannet med de brede beltene.
Finn Stange kom skliende i den våte gjørma med sin Iveco Trakker 500. Men med kaldt hode og stødige hender endte lasset der det skulle likevel.
Finn Stange kom skliende i den våte gjørma med sin Iveco Trakker 500. Men med kaldt hode og stødige hender endte lasset der det skulle likevel.
På Brattås-tippen blir vi ønsket velkommen av iholdende styrtregn. Men bilene kommer med jevne mellomrom likevel. Her er det Arne Eriksen med den nyeste bilen i TS-gjengen.
På Brattås-tippen blir vi ønsket velkommen av iholdende styrtregn. Men bilene kommer med jevne mellomrom likevel. Her er det Arne Eriksen med den nyeste bilen i TS-gjengen.

Denne saken ble første gang publisert 04/10 2014, og sist oppdatert 07/04 2017