Avdekket sikkerhetsavvik

Vegtilsynet har kontrollert Nye Veiers sikring av arbeidsområder. Funnene viser viktigheten av Vegtilsynets arbeid.

– Tilsynsrapporten viser at vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører i forhold til fysiske sikringstiltak ute, og vi må styrke vårt styringssystem for arbeidsvarsling, sier Øyvind Moshagen.
– Tilsynsrapporten viser at vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører i forhold til fysiske sikringstiltak ute, og vi må styrke vårt styringssystem for arbeidsvarsling, sier Øyvind Moshagen. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Vegtilsynets mål med tilsynet har vært å undersøke om Nye Veier sikrer arbeidsområder i samsvar med krav i utbyggingen av E6 Kolomoen–Moelv. Tilsynet avdekket mangler både på fysisk sikring av arbeidsområder og på selskapets styringssystem for arbeidsvarsling.

Avvik lukket

– Tilsyn som dette gjør oss som byggherre bedre. Sikkerheten for våre arbeidere og alle som ferdes i og langs med vårt anleggsområde har alltid vår høyeste prioritet. Likevel ser vi av tilsynsrapporten fra Vegtilsynet at vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører i forhold til de fysiske sikringstiltakene ute, samtidig som vi må styrke vårt styringssystem for arbeidsvarsling, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Alle avvikene ble lukket umiddelbart etter at Vegtilsynet kom med sin foreløpige rapport i april i år. Vegtilsynet skriver også at flere av bruddene i arbeidsområdene ble registrert av Nye Veier i november 2018, men var fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019.

Berømmer rapporten

– Vi har som byggherre selv avdekket flere av avvikene ute i anlegget, men vi har dessverre ikke hatt gode nok systemer for å få lukket disse raskt nok, sier Moshagen.

Nye Veier mener tilsynet er svært viktig for sikkerheten.

– Vi vil berømme Vegtilsynet for en grundig rapport etter tilsynet hos oss. Vi setter trafikksikkerhet både i anleggsperioden og i drift svært høyt, og har mål om null ulykker. Dermed er det viktig at vi blir sett i kortene. Strekningen E6 Kolomoen–Moelv er lang og til dels komplisert, ettersom bygging av ny vei foregår tett på eksisterende E6. Derfor er det viktig at våre systemer fungerer, og at entreprenørene følger opp arbeidet ute på en god måte, sier Moshagen.

Nye Veier vurderer nå flere tiltak for å sikre at våre entreprenører har kontroll på den fysiske sikringen samt styringssystemet for arbeidsvarsling. Vegtilsynet får tilbakemelding fra Nye Veier om hvilke tiltak som blir iverksatt innen utgangen av mai i år.