Veidekke påklager tilbaketrekking av sentral godkjenning

Veidekke Entreprenør AS har påklaget Direktoratet for byggkvalitets (DIBK) vedtak om å tilbaketrekke selskapets sentrale godkjenning for ansvarsrett.

Sist oppdatert

Med denne pressemeldingen fra Veidekke i ettermiddag, er det klart at ikke bare småbedrifter kan slite med godkjenninger:

Å inneha en sentral godkjenning for ansvarsrett innebærer at DIBK har forhåndsgodkjent at entreprenøren har interne styringssystemer som sikrer at de følger plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Grunnlaget for DIBKs vedtak er at Veidekke på et byggeprosjekt i Frogn kommune i september satte i gang arbeid med en 50 centimeter høy midlertidig fundamentforskaling før det forelå igangsettingstillatelse (IG).

Tilbaketrekkingen har ingen konsekvenser for Veidekkes pågående prosjekter. Veidekke har bedt om at gjennomføringen av vedtaket utsettes til klagen er behandlet, i følge pressemeldingen.

Dersom vedtaket blir stående, må det for nye byggeprosjekter søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett ut 2015.

Fra neste år (1. januar 2016) blir ordningen med sentral godkjenning endret ved at egenerklæring erstatter søknad om ansvarsrett for å sette i gang søknadspliktige byggearbeider i Norge. Sentral godkjenning blir da en frivillig kvalitetsordning som beskriver bedriftens kompetanse.

Veidekke hadde for øvrig tilsyn av DIBK i august 2013 uten registrerte avvik.

Denne saken ble første gang publisert 17/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017