23948sdkhjf

SSB: Norske lastebiler med redusert transportarbeid i første kvartal 2023

Er toppen nådd? SSB-tallene for første kvartal i år viser nå en lett tilbakegang i transportarbeidet totalt. Dermed kan 2022 ha vært et slags "toppår" for lastebiltransporten, da vi hadde 10 prosent øking i kjørelengde fra 2021 til 2022 (mens godsmengden var lik). Men i Norge øker kjøringen.

LETT TILBAKEGANG: I første kvartal i år kjørte norske lastebiler nasjonalt og internasjonalt omtrent like langt som i første kvartal 2022, men med mindre gods. Ergo sank det totale transportarbeidet med 1,7 prosent så langt (Q1) i år.

Det viser ferske SSB-tall.

Men det er verdt å merke at det først og fremst er på utenlandskjøring at reduksjonen kommer.

Innenlands kan det nemlig se ut som det i år er ny rekord for kjørte kilometer i et første kvartal (se andre tabell, som viser nasjonale km)

MEN OGSÅ: Tomkjøringsandelen øker innenlands.

20 prosent tilbake på utenlandskjøring siste kvartal

Av det totale transportarbeidet ble 5,4 milliarder tonnkilometer utført i Norge. Det er det samme som i 1. kvartal året før, skriver SSB. 

Innenlands fraktet lastebilene 60,0 millioner tonn gods, noe som er 1,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

MEN: I forbindelse med turer til og fra utlandet ble det kun fraktet 1,2 millioner tonn, en nedgang på 11,6 prosent. Transportarbeid i forbindelse med utenlandstransport gikk ned med 20,4 prosent i samme periode.

Figuren under er interessant fordi den viser tall for første kvartal hele 10 år bakover. De lange linjene viser at den langvarige nedgangen frem tom. år 2019 ettertrykkelig ble snudd under pandemien.

I 2023 aner vi altså for første gang på lenge en ørliten tilbakegang, men av den lille tilbakegangen for norske biler er det aller meste nedgang på utlandet - og nivået er fortsatt høyt. 

390 millioner kilometer med gods, 152 millioner kilometer uten

I 1. kvartal 2023 kjørte norske lastebiler totalt 542 millioner kilometer i Norge og utlandet. Det er omtrent det samme som i 1. kvartal 2022.

Av dette ble 390 millioner kilometer kjørt med gods. Det gir en tomkjøringsandel på 28,0 prosent, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn året før.

Merk igjen at figuren under er interessant - fordi den viser nasjonale tall, altså kun innelands kjøring. Her ser vi ny rekord i antall kjørte kilometer med norske lastebiler i Norge på 512 millioner km.

Litt malurt i begeret er det selvsagt at rekorden skyldes høyeste km tomkjøring også da... I første kvartal 2015 ble det nemlig kjørt flere kilometer med gods på bilene enn i 2023.

Stabil aktivitet i massetransport

Den ferske SSB-rapporten legger på litt mer fakta for neder:

  • Norskregistrerte lastebiler fraktet 28,5 millioner tonn massetransport på norske veier i 1. kvartal 2023. Dette er omtrent det samme som i tilsvarende periode i 2022.
  • Massetransporten utgjorde 47,5 prosent av den totale transportmengden i 1. kvartal 2023, mens andel transportarbeid på 23,8 prosent. Andelen er lavere i transportarbeidet, fordi massetransporten utføres over korte avstander.
  • Leietransporten økte andel av transportarbeidet fra 84,8 til 87,0 prosent. Men til tross for at andelen av transportarbeidet økte, gikk prosent av transportmengden i leietransport ned fra 75,5 til 72,0 prosent i samme periode.

Opphav og kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094