23948sdkhjf

Det ble AF Gruppen som skal bygge ny E6 i Innlandet

Nye Veier og AF Gruppen signerte i dag kontrakten på bygging av ny E6 fra Lillehammer til Øyer.

TUNG KONTRAKT: Men helt uventet kom signeringen i dagens pressemelding ikke.

Det var i april at AF Gruppen med Norconsult som rådgiver ble tildelt kontrakten på det første steget av byggingen.

Siden april har de sammen med Nye Veier gjort forbedringer av prosjektet, og gjennomført de nødvendige forberedelsene før start på anleggsarbeidet.

Kontraktsarbeidet omfatter en totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar for ny E6 mellom Storhove i Lillehammer kommune og Øyer i Øyer kommune.

Det er forventet at arbeidet vil starte i løpet av kort tid. Veien skal stå ferdig innen utgangen av 2026.

- Vi kan nå komme i gang med arbeidene. En viktig del av jobben til nå har vært å sikre de nødvendige tillatelsene til å gjennomføre anleggsarbeidene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Over fire kilometer av dagens E6 skal graves opp når den nye står ferdig om noen år. Der dagens E6 går blir det natur og landbruk.

Kontraktsverdien skal være på 1,8 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva.

- Ved å fjerne dagens E6 har vi redusert det fysiske avtrykket av prosjektet betydelig. 

Nye Veier ramser opp følgende forbedringer siden første prosjektutkast

 • Forbedret klimaregnskapet med 25 prosent 
 • 13 prosent reduksjon av klimagasser i utslipp fra byggefasen
 • 17 prosent mindre utslipp av klimagasser i perioden med drift og vedlikehold
 • 44 prosent mindre utslipp av klimagasser fra arealbruken
 • Redusert beslag av areal
 • Netto overskudd av dyrket mark på 40 dekar
 • Mindre tunnel gir mindre utslipp av klimagasser
 • 2,7 kilometer lang toløpstunnel
 • Fem kilometer med utvidelse og gjenbruk av eksisterende vei.
 • 4,5 kilometer av eksisterende E6 tilbakeføres til natur og landbruksformål.
 • 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei
 • Nytt viltgjerde for E6 og jernbanen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125