23948sdkhjf

Tretten bru: Havarikommisjonen kritiserer Statens vegvesen for manglende oppfølging

TUNG RAPPORT: «Statens havarikommisjon SHK er kritisk til at Statens vegvesen ikke fulgte opp dette i tilstrekkelig grad da ingen tiltak eller restriksjoner ble iverksatt», heter det i delrapport 1 om Tretten bru-kollapsen.

Den manglende oppfølgingen som Statens vegvesen må tåle kritikk for, har sitt utspring i en annen brukollaps. I 2016 falt Perkolo bru sammen. Også dette var ei bru av tre. Etterregninger utført av Statens vegvesen viste da at Tretten bru var overutnyttet på samme måte som Perkolo bru. Det ble anbefalt at brua ble forsterket.

En slik forsterkning ble aldri gjennomført, slår Statens havarikommisjon fast.

Falt sammen under et vogntog

Tretten bru kollapset klokka 07.33 15. august i 2022. Et vogntog var omtrent midtveis på brua da den begynte å bevege seg. Sjåføren av vogntoget måtte reddes ut med helikopter. Sjåføren i en personbil som også var på brua, greide å redde seg selv.

Sjåføren av vogntoget var førstemann til å kjøre over den midlertidige brua som åpnet i sommer.

«At det kun var to kjøretøy på brua da den kollapset og ingen biler under brua på E6, var vesentlig for at skadeomfanget ikke ble større», skriver Statens havarikommisjon.

Grundig undersøkt

Etter kollapsen er Tretten bru blitt undersøkt av en ekstern faggruppe. Havarikommisjonen har fulgt faggruppas arbeid og stiller seg bak det gruppas funn.

Havarikommisjonen skriver at en såkalt blokkutriving i en av diagonalelementene av tre nær elvefundamentet i vestre del av elva er den mest sannsynlige årsaken til kollapsen. Kommisjonen mener det er overveiende sannsynlig at bruddstedet har vært utsatt for svekkelse over tid. Da brua kollapset, var belastningen betydelig lavere enn det den var prosjektert for.

Som Tungt.no har omtalt tidligere, har etterregningen etter nytt regelverk gitt en utnyttelsesgrad på godt over 200 prosent i forhold til kapasitet i bruddgrensetilstand.

Råd: Tilsvarende bruer må kontrolleres

Etter dagens regelverk skal trebruer sjekkes for denne bruddformen, men dette var ikke et krav etter regelverket som gjaldt da Tretten bru ble kontruert.

«SHK mener at kollapsen av Tretten bru synliggjør nødvendigheten av blokkutriving som kontroll ved prosjektering av trekonstruksjoner. Med bakgrunn i dette fremmer SHK en sikkerhetstilråding om etterregning og kontroll av eksisterende trebruer mot blokkutriving», heter det i rapporten.

Statens vegvesen beklager

- Dette er en grundig, god og viktig rapport. Vi stiller oss bak vurderinger og anbefalinger. Når vi nå sitter med fasiten for hvorfor Tretten bru kollapset, så må vi beklage at dette skjedde og sørge for at dette aldri skjer igjen. At brua kollapset, er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder at anbefalingene om forsterkning fra 2016 ikke ble fulgt opp. Hvordan det kunne skje, må vi til bunns i og lære av. Vi støtter derfor fullt ut beslutningen om å gå videre med undersøkelser, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Opphav og kilder: Rapport fra Statens havarikommisjon

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109