23948sdkhjf

Utnyttelsesgrad 200 prosent! Havarikommisjonen er på sporet av Tretten bru

Hva som gikk galt er fortsatt langt fra avklart, men Statens Havarikommisjon har akkurat gitt sitt andre kapittel innsikt i arbeidet så langt. Foreløpige konklusjoner tilsier at det er et under at broen holdt så lenge som den gjorde.

TUNG ETTERFORSKNING: Den 15. august 2022 kl. 0733 kollapset Tretten bru og falt ned i Gudbrandsdalslågen og på E6.

Havarikommisjonen har i dag sendt oss sitt andre informasjonsskriv med oppdatering på de tekniske undersøkelsene og funnene som er gjort hittil. Informasjonsskrivet baserer seg på innhentede faktiske opplysninger, samt spor og sikrede deler fra brua.

Ingen konklusjoner ennå altså, men interessant lesning. Blant annet:

De tekniske undersøkelsene underbygger at initial skadeårsak til kollapsen av Tretten bru har vært brudd i en av diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament

Du kan lese vår sak fra det første informasjonsskrivet her om hvordan arbeidet er lagt opp og hvem som jobber med den. I første omgang var boltene i brua i fokus.

Under siterer vi fra dagens rapport

Foreløpige undersøkelsesresultater og hypoteser

Havarikommisjonen og den eksterne faggruppen har gjennomført tekniske undersøkelser,  blant annet relevant teknisk materiale, videoer og bilder av brudeler og vitneobservasjoner,

Det har i tillegg blitt utført statiske analyser av brua. Relevante innspill til tekniske årsaksfaktorer, som Havarikommisjonen har mottatt og fått kjennskap til underveis i undersøkelsen, har også blitt gjennomgått.

Det har vært krevende å avdekke de tekniske årsaksfaktorene til kollapsen av Tretten bru. Faggruppen har jobbet seg gjennom flere hypoteser for å kunne ekskludere ikke-relevante bruddmekanismer, ved å koble funn opp mot beregningsanalyser.

Det kom betydelige følgeskader på brukonstruksjonen, både fra selve kollapsen, sammenstøtet med bakken og bergingsarbeidet

De tekniske undersøkelsene underbygger at initial skadeårsak til kollapsen av Tretten bru har vært brudd i en av diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament (akse 2). 

Bruddformen er identifisert som blokkutriving mellom tredel og stål/dybler ved knutepunkt. Dette er en momentan bruddform som kan forårsake overbelastning av andre elementer i fagverket ved påfølgende belastning, og da med kollaps av brua som følge.

Bruddformen støttes både av tekniske undersøkelser av brudeler, billedmateriell og vitneobservasjoner, samt utførte strukturelle analyser og beregninger.

Årsaken til bruddformen er så langt vurdert til å være en betydelig overbelastning i forhold til bruas lastpåvirkning og bæreevne, med hensyn til blokkutriving i forbindelsene til de nevnte diagonalene.

Kontrollert etter anbefalte beregningsmetoder i dagens gjeldende regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner, var utnyttelsesgraden i forbindelsene på de aktuelle diagonalene rundt 200 prosent.

Det vil si at kapasiteten til disse forbindelsene var halvparten av det de burde ha vært ved beregning av bruas bruddgrensetilstand, hvor sikkerhetsfaktorer på både laster og styrke på materialer var hensyntatt.

Om kapasiteten har blitt redusert som følge av gjentatte belastninger eller utmatting vil bli søkt avklart i tiden fremover. Blokkutriving var ikke en kontroll som var spesifisert i NS 3470 (norsk prosjekteringsstandard), som Tretten bru var prosjektert etter.

Tekniske undersøkelser har ikke avdekket tegn på reduksjon i bruas bæreevne som følge av råte eller korrosjon.

Havarikommisjonen understreker at informasjonsskrivet er en foreløpig og ikke fullstendig fremstilling av de tekniske undersøkelsene som har blitt gjennomført i forbindelse med brukollapsen. Den endelige rapporten vil inneholde mer detaljert informasjon om gjennomførte tekniske undersøkelser, resultater og konklusjoner. 

Opphav og kilder: Informasjonsskriv fra Statens havarikommisjon

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097