23948sdkhjf

Lengdehodebry: - Hastearbeid og glemsel ga nye problemer, mener sjåfør Rune Øvretveit

TUNGE REGLER: Tidligere skrev vi om yrkessjåfør Bjørn Egil Haugen, og modulvogntoget hans som kontrollørene målte til å være lengre enn lovlig. Han måtte fjerne kufangeren sin for å komme innenfor lovlig lengde.

Etter at tungt.no publiserte saken om Haugen, ble det debatt. Skal virkelig kufangeren regnes med i den totale lengden på vogntoget? Statens vegvesen sa til tungt.no at reglene er klinkende klare på at kufangeren skal regnes med.

Ja vel, men hvorfor blir det da lengdehodebry?

Det påståtte haste-arbeidet til NLF

På facebook lot ikke kommentarene vente på seg, og en av de som skrev innlegg var sjåfør Rune Øvretveit, som til daglig kjører for Tuft Transport AS. Han var ganske klar på at det er Norges Lastebileier-Forbund som har mye av skylden for lengdehodebryet. Her er hans kommentar:

Fra facebook: «Dette problemet oppstod pga haste-arbeidet til NLF. I Norge har vi lov å være lengre enn Eu-reglene tilsier på både semi og bil/henger. Dette for å kunne bruke lengre og mer stabile trekkvogner og at vi kan ha lengre drag på hengere som dermed også blir mer stødig. I sin iver etter å øke lastelengden og innføre modul, glemte NLF seg helt bort når det kommer til disse sakene på modulvogntog. Dvs at en trekkvogn på et modulvogntog faktisk må ha kortere akselavstand enn en ren semi kan ha. Heia NLF»

Tungt.no tok kontakt med Øvretveit for å høre mer om hva han mente med det han skrev. I en melding til redaksjonen skriver han:

"Hastearbeidet består i at da 25,25 ble kjempet frem av, blandt andre av NLF, så hadde de helt glemt bort sin tidligere argumentasjon vedrørende de lengre vogntog-lengdene vi har i Norge i forhold til EU.

Vi har jo 17,5 og 19,5 meter, mens EU har 16,5 og 18,75. Dette gir oss mulighet for lengre akselavstand på trekkvogner og lengre drag på slepehengere, i tillegg til kufangere. Dette gir større stabilitet og sikkerhet. 
Ingen av delene kan benyttes på modulvogntog.

En annen ting: Da det først ble snakk om modulvogntog så var intensjonen at man skulle bruke standardiserte moduler. Derav betegnelsen. Standardiserte moduler er vekselflak/containere på 25 fot/7,6 meter og traller/containere på 45 fot/13,6 meter. Meningen var at da kunne disse modulene lett brukes på båt, bil og bane som kombitransport. Det er det ikke mye snakk om nå lenger.

Man må faktisk ha kortere akselavstand på trekkvogner i modulvogntog vs norske semier. Konklusjonen blir at de mest krevende kombinasjonene må ha de "farligste" trekkvognene."

- Dette utsagnet gjelder trekkvogn-semi-kjerre

Tungt.no har spurt Dag Nordvik, fagsjef teknikk i Norges Lastebileier-Forbund, om hva de mener om det som ykressjåfør Øvretveit skriver.

- Utsagnet gjelder trekkvogn-semi-kjerre, det vil si modulvogntog type 2. Denne kombinasjonen kan i noen tilfeller medføre at man må bruke kortere trekkvogn, med svingskiven lengre frem, enn det som er normalt i et standard 17,5 meter-trekkvogn/semi vogntog, sier Nordvik.

Modul 1, 2, 3 og 4. Vet du hva som er hva? Og hvilken modul er egentlig best å kjøre? Les: Kan du dette om 25,25 meter modulvogntog?

Nordvik minner oss på at modulvogntog er en europeisk løsning; European Modular System, basert på 16,5-meter semisett.

- Det er ikke nødvendigvis trekkvognen som skaper utfordringer. Det er også plasseringen av hengerfestet i bakenden på semien, om semien har styrbar sisteaksel, og lengden på draget på kjerra som henger bak. Dette er for å klare gjeldende sporingskrav, sier Nordvik.

- En påstand tatt ut av lufta

Nordvik har lest om yrkessjåfør Bjørn Egil Haugen og debatten om kufanger, og det er ikke første gang han ser dette. Han mener det er på tide å få lagt denne ballen død, da den gjentakende ganger blusser opp etter at en sjåfør er blitt stoppet i kontroll.

Først vil han understreke at når det kommer forslag til endringer i forskrifter og lover så er Norges Lastebileier-Forening en høringsinstans som mange andre.

- Som Norges største lastebilorganisasjon blir våre medlemmers svar ofte gitt en tyngde, men ikke alltid. Det at NLF har hatt en påvirkning på lengdebestemmelser og tillatt eller ikke tillatt utstyr den gang modulvogntog kom, som det skrives i kommentaren på facebook, er en påstand tatt ut av lufta. Som direktivet sier vil kufangeren være en del av kjøretøyets og vogntogets lengde – opplest og vedtatt, sier Nordvik.

Lengdebestemmelser for kjøretøy er nedfelt i EU-direktiv 96/53/EF, og gjelder hele EU/EØS-området. Direktivet skal på denne måten sikre like konkurransevilkår.

Maksimal lengde på kjøretøy er 12,00 meter. I direktiv 2021/535/EF er lengde på tilleggsmontert utstyr forover definert til maksimalt 250 mm, men det gjelder kun bestemte typer utstyr. Kufanger omfattes ikke av denne muligheten, mens ekstralys gjør det. Utstyr som ikke er definert skal inngå i totallengde for kjøretøyet og vogntogkombinasjoner.

Utfordringer med kufanger

Fagsjefen mener at man ofte hører om at det kan bli utfordringer med kufangeren i ulike sammensetninger av et vogntog.

- Men hvorfor mener du det blir slike utfordringer?

- Grunnen til dette er ofte at man skal sette opp et vogntog bestående av en eksisterende bil, og en henger som i utgangspunktet ikke er beregnet til å gå i et modulvogntog, eller man bytter om biler og hengere internt i virksomheten. Det vil da ikke alltid være kombinasjoner som holder seg innenfor de lovmessige bestemmelsene, sier Nordvik.

Når det gjelder modulvogntog og 24-meters normalvogntog er dette i 96/53/EF, artikkel 4.4, definert som spesialtransport, og kan reguleres nasjonalt, men ikke ubegrenset. I regelverket står det at lengder kan være inntil 24-meter eller 25,25 meter, og med noe kortere bil, draglengde på dollyens drag, eller hengerfesteplassering i modulvogntog type 1 (forvogn-dolly-semi) kan man få plass til en kufanger. For modulvogntog type 2 (Trekkvogn-semi-kjerre) vil det samme påvirke om man kan ha kufanger eller ikke.

- Nå er modulvogntog i EU/EØS definert til maksimalt 25,25 meter, og ingen land har anledning til å overstige dette, med eller uten ekstrautstyr. Det samme gjelder der det kjøres med bakhengt truck. Denne er heller ikke tillatt bak på et modulvogntog om truck og vogntog samlet overstiger 25,25 meter, sier Nordvik.

- Men hva med Sverige og Finland, er det ikke noen avvik der?

- Nå er det sikkert noen som vil hevde at både Sverige og Finland har lengre lengder, med eller uten kufanger. Ja, det har de, av den enkle grunn av at de hadde lengre lengder allerede da de gikk inn i EU i 1996, og måtte da skjerme de bestemmelsene de da hadde, sier Nordvik.

Han forklarer videre at Sverige og Finland den gang ikke tok EUs lengdebestemmelser inn i sine nasjonale regelverk da dette i motsatt fall vill stoppet alle de som hadde lengder over 18,75 og 16,5 meter.

- NLF er enige i at en kufanger er god trafikksikkerhet for sjåføren, og virker begrensende på omfang av skader på lastebilen ved påkjørsel. Oppgaven blir da å tilpasse utstyret slik at kufanger kan monteres, en avveining opp mot kortere lastelengder eller ikke, sier Nordvik.

Opphav og kilder: Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.218