23948sdkhjf

Ny vannforsyning Oslo: Forbereder ventilasjonstårn på Huseby

OPPSTART PÅ HUSEBY: Nå starter forberedende arbeider for ventilasjonstårnet som skal stå i Husebyskogen.

Dette skal ligge like på sørsiden av FO-bygget (Forsvarets Overkommando), ifølge et innlegg på Facebook fra Ny Vannforsyning Oslo.

Mesteparten av arbeidet vil i starten skje inne i fjellet, men det vil være behov for transport via Husebyskogen. Antall tunge kjøretøy vil variere, men kan på det meste være opp mot 20 biler om dagen.

Ny Vannforsyning Oslo skriver også at de nærmere månedsskifte mai/juni, vil vi starte å grave en grøft utenfor tunnelen. 

Byggingen av selve tårnet er planlagt å starte i 2025.

Les også om at prosjektet har blitt dyrere enn antatt: Ingen budsjettsprekk, selv om milliardprosjektet "Ny vannforsyning Oslo" blir dyrere enn antatt.

TUNGE PROSJEKTER: Tungt.no og AnleggsMagasinet presenterer de største milliardprosjektene innen anlegg i Norge. Se egen samlesak på temaet her...

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo vil føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. KLIKK HER FOR Å LESE MER.

Fra Alna bores en 11 km lang tunnel til Huseby for å distribuere rent vann inn på byens nett.

Det bygges også en tunnel fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset (Kjelsås) til Disen, samt nye beredskapsbassenger i Oslo øst.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Bakgrunn: Prosjekt Ny vannforsyning Oslo har en kostnadsramme på 30 milliarder kroner. Oslo bystyre har vedtatt bygging av prosjektet, som er den største enkeltinvesteringen i Oslo kommune noensinne. Prosjektet skal sikre Oslo en fullgod reservevannforsyning er nødvendig for innbyggernes liv og helse. Oslo er i dag i stor grad avhengig av en kilde til drikkevann, Maridalsvannet.  

Holsfjorden-prosjektet: I november 2019 bestemte Oslo bystyre seg for å bruke Holsfjorden som reservevannkilde. Fra vanninntaket ved Holsfjorden i Lier kommune bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Det ble også vedtatt å bygge et vannbehandlingsanlegg på Huseby stort nok til å dekke hele Oslos behov.

Hovedledninger for drikkevann: I desember 2021 vedtok Oslo bystyre del 2 av prosjektet som består av en hovedledning for drikkevann til det nye vannbehandlingsanlegget, beredskapsbassenger og en tunnel fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget ved Oset (Kjelsås).

Økonomi: 12,5 milliarder var den opprinnelige kostnadsrammen for del 1 av prosjektet (Holsfjorden-prosjektet) som omfatter råvannsledning, vannbehandlingsanlegg med mer. Den andre delen av prosjektet som blant annet omfatter hovedledninger for drikkevann og beredskapsbassenger ble vedtatt  i 2021 med en kostnadsramme på 9,25 milliarder.

De to bevilgningene ble slått sammen til et prosjekt med en kostnadsramme, og det har også vært justeringer av rammen som følge av den store lønns- og prisstigningen vi har sett i anleggsbransjen og i samfunnet generelt de siste årene. Den gjeldende rammen er på 30 milliarder.  

Tidsplan: Byggestart var i 2020. Det nye ledningsnettet skal være ferdig samtidig som Holsfjorden-prosjektet i 2028.

Byggherre: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Entrepriser:

E8: Forberedende arbeider
Entreprenør: Skanska
Hva: Fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1,100 000 fm3 fjell.
Kontraktssum: 2,88 milliarder kroner

E5: Råvannstunnel
Entreprenør: Skanska
Hva: Boring av 19 kilometer lang råvannstunnel.
Kontraktssum: 3,36 milliarder kroner

E6: Rentvannstunnel
Entreprenør: Joint Venture AF Ghella
Hva: 15,8 km tunneler og legging av rør i rentvannstunnelen.
Kontraktssum: 8,77 milliarder kroner

E1: Vannbehandlingsanlegg
Entreprenør: AF Gruppen og Multiconsult
Hva: Bygging prosessanlegget i vannbehandlingsanlegget.
Kontraktssum: Budsjett under utarbeidelse (kontrakt med samspillsentreprise er inngått.

Mer informasjon her: https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/ny-vannforsyning-oslo/entreprenorinformasjon/

Opphav og kilder: Innlegg på Facebook fra Ny Vannforsyning Oslo.

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094